Робоча програма навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Robotics in Machine Engineering» for students of all NUWM specialties

Downloads

Downloads per month over past year

02-01-29 Голотюк, М. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Robotics in Machine Engineering» for students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-01-29_Магістр-Робототехніка в машинобудуванні.pdf

Download(845kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Робототехніка в машинобудуванні» є невід’ємним складником формування професійної компетентності студентів. Програма дисципліни передбачає комплексне вивчення робототехніки в машинобудуванні. Курс «Робототехніка в машинобудуванні» носить міждисциплінарний характер та є основою для поєднання курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів. Робототехніка в машинобудуванні відносно самостійна дисципліна, яка дає загальне уявлення про розвиток техніки. Даний курс покликаний сприяти формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства. Курс «Робототехніка в машинобудуванні» дозволить отримати знання в обсязі, достатньому для самостійного вирішення конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі конструювання, проектування та сервісного обслуговування робототехнічних систем та комплексів, призначених для автоматизації виробничих (технологічних) процесів. Отримані вміння дозволяють використовувати інженерні методики, аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та розробки нових механізмів, вузлів та комплексів обладнання робототехнічних систем. The discipline "Robotics in Machine Engineering" is an integral part of the formation of students' professional competence. The discipline program provides for comprehensive study of robot-mechanical systems and complexes. The course "Robotics in Machine Engineering" has an interdisciplinary character and is the basis for combining the courses of the humanitarian cycle with the disciplines of students' professional training. Robotics in Machine Engineering are a relatively independent discipline, which gives a general idea of the development of technology. This course is designed to facilitate the formation of technical subjects of the general picture of the development of engineering business as a holistic process, which occurs naturally and takes place in the organic relationship and interaction with the history of society. The course "Robotics in Machine Engineering" will allow obtaining knowledge sufficient to independently solve design and production-technological problems in the field of designing, designing and servicing of robotic systems and complexes intended for the automation of production (technological) processes. The obtained skills allow using engineering methods, analytical and numerical methods of calculation for the analysis of known and development of new mechanisms, nodes and complexes of equipment of robotics systems.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-01-29, робототехніка, машинобудування, роботомеханічна система, машина, розвиток, техніка, технічна система, robotics, еngineering, robot-mechanical system, machine, development, machinery, technical system
Шифр: 02-01-29
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 30 Mar 2018 09:08
Last Modified: 30 Mar 2018 09:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9150

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year