Робоча програма навчальної дисципліни «Енергозбереження та використання вторинних енергетичних ресурсів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline ENERGY SAVING AND USE OF SECONDARY POWER RESOURCES speciality 144 Heat power engineering

Downloads

Downloads per month over past year

01-06-57 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Енергозбереження та використання вторинних енергетичних ресурсів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline ENERGY SAVING AND USE OF SECONDARY POWER RESOURCES speciality 144 Heat power engineering. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-06-57.pdf

Download(864kB) | Preview

Abstract

В курсі студенти засвоюють елементи енергоменеджменту та енергоаудиту стосовно вибору джерел енергії та енергоносіїв, вміння обґрунтувати інвестиційну політику в галузі енергозбереження. Засвоюють методики складання енергобалансів теплотехнічних систем; вивчають способи рекуперації тепла котлових газів та вибору енергозберігаючих ма¬теріалів. Навчаються оцінювати доцільність та використання когенерацій-них систем. Вивчають основні типи та застосування теплових помп, обґрунтування доцільності використання нетрадиційних та поновлю-вальних джерел енергії. у т.ч. сонячної та вітрової; оцінювати їх потенціал та перспективи використання. Виконувати техніко-економічний аналіз утилізації ВЕР, зокрема теплоти відпрацьованої пари, промислового конденсату та рекуперації вентиляційного тепла і сушильних агрегатів. Основні поняття дисципліни потрібні для засвоєння дисциплін: вентиляція, теплотехнічні вимірювання, котельні агрегати та установки. In during the course students master the elements of energy management and energy audit with regards to the choice of energy sources and energy medium at the enterprises, the ability to justify investment policy in the field of energy saving; master the procedures of compiling energy balances of heat systems; study the ways to recuperate heat of boiler gases and to choose energy saving materials; study to estimate the expediency and the use cogeneration systems; study main types, design and application of heat pumps, justification of the expediency of using non-traditional and renovate sources of energy, in particular solar and wind power engineering; estimate their potential and perspectives of application; the carry out technical and economic analysis of the use of secondary energy resources, in particular, utilization of waste steam heat, industrial condensate and recuperation of buildings ventilation heat and drying aggregates. Main notions of the subject are necessary to acquire such subjects as ventilation, heat technical, measurements, boiling aggregates and units.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-06-57, енергія, теплота, ентальпія, ентропія, теплопередача, теплообмінники, енергоменеджмент, утилізація, когенерація, energy, heat, enthalpy, entropy, heat transfer, heat exchanger, energy management, cogeneration
Шифр: 01-06-57
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Apr 2018 09:49
Last Modified: 04 Apr 2018 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9212

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year