Робоча програма навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "Ethics of business communication" specialty 029 "Information, library and archival affairs"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-09 Галич, В. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "Ethics of business communication" specialty 029 "Information, library and archival affairs". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-09 РП.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

У курсі розкриваються актуальні з огляду на сучасну ситуацію суспільних трансформацій української держави морально-етичні проблеми ділового спілкування у сферах інформаційної діяльності та публічного управління й адміністрування. Проаналізовано моральні й психологічні засади культури ділового спілкування з урахуванням національного та світового соціально-комунікативного досвіду та наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування. З’ясовано стратегію і тактику, функції, форми й способи етики ділового спілкування. Означено специфіку вербальної та невербальної комунікації у діловій сфері, семіотику ділової атрибутики. Указано на особливості управлінського спілкування. Розглянуто техніку ділового спілкування: підготовки та проведення ділових зустрічей, досягнення взаєморозуміння, організації ділових прийомів, дотримання етикету в діловому спілкуванні з іноземцями тощо. Методологія дисципліни «Етика ділового спілкування» ґрунтується на постулатах багатьох наук, зокрема психології спілкування, етики, психології управління, наукової організації праці, моральних і правових засад інформаційної діяльності тощо. The course reveals the current moral and ethical problems of business communication in the spheres of information activity and public administration and administration in view of the current situation of social transformations of the Ukrainian state. The moral and psychological principles of the culture of business communication, taking into account the national and world social and communicative experience and the scientific achievements of domestic and foreign scientists, are analyzed. The concept of ethics, morality, communication is revealed. The strategy and tactics, functions, forms and methods of business communication ethics are defined. Specifics of verbal and non-verbal communication in the business sphere, semiotics of business attributes are indicated. It is indicated on the peculiarities of managerial communication. The technique of business communication is considered: preparation and conducting of business meetings, achievement of mutual understanding, organization of business methods, adherence to etiquette in business communication with foreigners, etc. The methodology of discipline "Ethics of business communication" is based on the postulates of many sciences, in particular psychology of communication, ethics, management psychology, scientific organization of work, moral and legal principles of information activity, etc.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-09, етика, етикет, мораль, психологія, ділове спілкування, культура поведінки, адміністративна етика, управлінське спілкування, ділова атрибутика, ділова зустріч, публічний виступ, ethics, etiquette, morals, psychology, business communication, culture of behavior, administrative ethics, managerial communication, business attributes, business meeting, public speaking
Шифр: 06-14-09
Subjects: Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво
Шифр галузі знань > 2 Культура і мистецтво > 29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Apr 2018 08:31
Last Modified: 05 Apr 2018 08:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9227

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year