Робоча програма навчальної дисципліни «Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Мости і транспортні тунелі». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE “DEVELOPMENT, DESIGN AND CONSTRUCTION OF CROSS TRANSITIONS, TUNNELS AND METROPOLITENES» Specialty 192 «Building and Civil Engineering»

Downloads

Downloads per month over past year

03-05-26 Трач, В. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Мости і транспортні тунелі». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE “DEVELOPMENT, DESIGN AND CONSTRUCTION OF CROSS TRANSITIONS, TUNNELS AND METROPOLITENES» Specialty 192 «Building and Civil Engineering». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-05-26, 1.￿ה쏞ה悐⑛.pdf

Download(848kB) | Preview

Abstract

Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів, їх окремих споруд і пристроїв необхідно вести у відповідності до Норм ДБН В.2.3-7-2003 і з урахуванням габаритів наближення будівель, обладнання та рухомого складу метрополітенів, правил технічної експлуатації метрополітенів, правил обладнання та безпечної експлуатації ескалаторів і електроустановок, вимог до сигналізації на метрополітенах, що забезпечують безпеку руху поїздів на лініях, а також керуватися нормативними документами з проектування та будівництва підприємств і об'єктів, аналогічних до споруд метрополітену. Вимоги норм проектування є обов'язковими для органів державного управління, контролю та експертизи, місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їхніх форм власності, відомчої належності та видів діяльності. Мостові переходи, транспортні тунелі та лінії метрополітену слід проектувати на основі планувальної структури міста та інженерно-транспортної інфраструктури, відповідно до функціонального зонування території міста, затвердженої генеральної схеми розвитку мережі метрополітену, якою передбачено: напрям, довжина та черговість будівництва ліній, місця розташування станцій електродепо, пересадочних вузлів поміж станціями, місця розміщення виробничих підприємств метрополітену і заводів з капітального ремонту вагонів та виготовлення запасних частин. Intelligence ,planning of tunnels and lines of underground passages, them separate building and devices it is necessary to conduct in accordance with Norms of DBN В.2.3-7-2003 and taking into account the sizes of approaching of building, equipment and rolling stock of underground passages, rules of technical exploitation of underground passages, rules of equipment and safe exploitation of escalators and електроустановок, requirements to signaling on underground passages that provide safety of motion of trains on lines, and also to follow normative documents from planning and building of enterprises and objects analogical to building. Requirements of planning norms are obligatory for the organs of state administration, control and examination, local and regional self-government, enterprises, establishments and organizations that operate on territory of Ukraine, and also for citizens - performers of entrepreneurial activities regardless of their patterns of ownership, department belonging and types of activity. Transport tunnels and lines of underground passage it follows to design on the basis of a plan structure of city and engineer-transport infrastructure, in accordance with the functional zoning of territory of city, ratified general chart of development of network of underground passage, it is envisaged that, : direction, length and order of building of lines, place of location of the stations of electro-depot, lining-out knots between the stations, places of placing of productive enterprises of underground passage and plants on major repairs of carriages and making of awaiting-parts.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-05-26, тунелі, метрополітен, проектування, будівельні норми, tunnels, intelligence, underground passage, planning, building norms
Шифр: 03-05-26
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 17 Apr 2018 10:56
Last Modified: 17 Apr 2018 10:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9309

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year