Робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting in budget institutions» Specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-44 Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting in budget institutions» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
RP-06-02-44.pdf

Download(863kB) | Preview

Abstract

Діяльність бюджетних установ є дуже різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство тощо. Особливістю функціонування бюджетних установ є те, що метою їх діяльності є не створення прибутку, а досягнення передбачених планами та кошторисами показників, виконання поставлених в статуті або ж передбачених програмою фінансування завдань і функцій. Бюджетні установи свої видатки суворо планують в спеціальних документах — кошторисах, які складають кожною бюджетною установою та узагальнюються в зведених кошторисах вищестоящого розпорядника бюджетних коштів. Виходячи з того, що в діяльності бюджетних установ мають місце як бюджетне фінансування, так і власні кошти зароблені установою, організація та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах має свої особливості. Вони полягають в тому, що необхідно вести облік та здійснювати постійний контроль за отриманими асигнуваннями, власними надходженнями та їх використанням відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державного казначейства та згідно затвердженого кошторису фінансування діяльності установи. The activities of budget institutions are very diverse: social sphere, state administration and local self-government, independent judiciary, etc. The peculiarity of the functioning of budgetary institutions is that the purpose of their activities is not the creation of profit, but the achievement of the plans and estimates, performance of the statutory tasks or the tasks and functions provided by the program. Budget institutions strictly plan their expenditures in special documents - estimates made by each budgetary institution and summarized in the consolidated estimates of the higher level administrator of budget funds. Proceeding from the fact that in the activity of budget institutions there are both budget financing and own funds earned by the institution, the organization and accounting of budgetary institutions has its own peculiarities. They consist in the fact that it is necessary to keep an account and to carry out constant control over the received allocations, own receipts and their use in accordance with the requirements set by the Budget Code, instructions of the State Treasury and according to the approved estimate of financing of the institution's activities.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-44, бюджетна установа, облік, кошторис, доходи, видатки, витрати, фінансування, асигнування, фінансова звітність, budgetary institution, accounting, budget, income, expenses, expenses, financing, appropriation, financial reporting
Шифр: 06-02-44
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 17 Apr 2018 10:58
Last Modified: 17 Apr 2018 10:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9312

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year