Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна педагогіка» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline «ENGINEERING PEDAGOGY» for applicants of the second (master's) level of education of all specialties of NUVGP of full-time education

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-114 Кочубей, А. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна педагогіка» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline «ENGINEERING PEDAGOGY» for applicants of the second (master's) level of education of all specialties of NUVGP of full-time education. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-114.pdf

Download(793kB) | Preview

Abstract

Навчальну програму дисципліни «Інженерна педагогіка» розроблено відповідно до структури та змісту начальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку. Курс «Інженерна педагогіка» посідає особливо важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до гуманітарних дисциплін, які пов’язані з вивченням особливостей формування особистості майбутнього фахівця; розкриває теорію і методику проектувальних, конструктивних, комунікативних, управлінських і інших функцій; теорію і методику навчання технічним, технологічним компетенціям, формування специфічних способів інженерної діяльності; займається вивченням принципів, методів, процедур проектування змісту освіти на рівні системи (навчальних планів, спеціальностей) і навчального предмету, відбором і структуризацією навчального матеріалу. життя. Дисципліна «Інженерна педагогіка» покликана навчати студентів розуміти та аналізувати факти та закономірності інженерно-педагогічних явищ, основні категорії та методи формування особистості майбутнього фахівця в навчально-виховному процесі. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним і відеоматеріалом за розділами навчальної дисципліни. The curriculum of the discipline "Engineering Pedagogy" is developed in accordance with the structure and content of the initial manuals, which are recommended for students of higher educational institutions of technical direction. The course "Engineering Pedagogy" has a particularly important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. It belongs to the humanities, which are connected with the study of the peculiarities of the formation of the personality of a future specialist; reveals the theory and methodology of design, constructive, communicative, managerial and other functions; the theory and methodology of teaching technical and technological competencies, the formation of specific methods of engineering activity; is engaged in studying the principles, methods, procedures for designing the content of education at the system level (curricula, specialties) and subjects, the selection and structuring of educational material. life. The discipline "Engineering Pedagogy" is intended to teach students to understand and analyze the facts and regularities of engineering and pedagogical phenomena, the main categories and methods of forming the personality of a future specialist in the educational process. The study of the theoretical material is accompanied by practical classes, distribution and video materials by sections of the discipline.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-114, педагогіка, інженерна педагогіка, педагогічні явища, особистість майбутнього фахіця, інтегральна компетентність, саморозвиток, гуманітарна освіта інженера, технічно-гуманітарне освітнє середовище, pedagogy, engineering pedagogy, pedagogical phenomena, personality of the future specialty, integral competence, self-development, humanitarian education of an engineer, technical and humanitarian educational environment
Шифр: 07-03-114
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Apr 2018 08:46
Last Modified: 24 Apr 2018 08:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9377

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year