Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до фаху «Облік і оподаткування»" для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Introduction to the specialty «Accounting and taxation» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-55 Гарнага, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до фаху «Облік і оподаткування»" для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Introduction to the specialty «Accounting and taxation» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
РП_Вступ до фаху ОіО_06-02-55.pdf

Download(775kB) | Preview

Abstract

“Облік і оподаткування” належить до важливих спеціальностей, тому що жодне підприємство чи організація не може обійтися без кваліфікованого облікового працівника. Бухгалтер – один з небагатьох фахівців, які працюють у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях національної економіки. Завдання вивчення дисципліни: підвищення рівня загальноекономічної та професійної підготовки фахівців; ознайомлення з організацією навчального про- цесу у вищій школі; опанування основних теоретичних положень бухгалтерського обліку; вивчення основ організації та методики фінансового контролю; засвоєння організації й основних елементів методики економічного аналізу; формування загального уявлення про автоматизоване ведення обліку, аналізу і аудиту. Бухгалтерський облік є досить важливим інструментом управління діяльністю підприємства, відтак, знання з навчальної дисципліни «Вступ до фаху «Облік і оподаткування» дозволяють з’ясувати економічну сутність понять, що застосовуються у бухгалтерській практиці, та осягнути механізм формування показників фінансової звітності, що створює можливість впливу на їх рівень за допомогою певних важелів. Дисципліна «Вступ до фаху «Облік і оподаткування» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки, наприклад, «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік». "Accounting and taxation" belongs to important specialties, because no enterprise or organization can do without a qualified accountant. An accountant is one of the few professionals who work in all areas of entrepreneurship and national economy. Tasks of studying discipline: raising the level of general economic and professional training of specialists; acquaintance with organization of educational process in high school; mastering the basic theoretical accounting regulations; study of the foundations of organization and methods of financial control; assimilation of organization and basic elements of the economic analysis method; forming a general idea of automated accounting, analysis and audit. Accounting is a very important tool for managing the activities of the enterprise, so knowledge of the discipline "Introduction to the specialty «Accounting and taxation»" allows you to find out the economic essence of the concepts used in accounting practice, and to understand the mechanism of indicators formation in financial reporting, which creates an opportunity to influence on their level with certain levers. The discipline "Introduction to the specialty «Accounting and taxation»" is based on the knowledge gained from other disciplines of fundamental bachelor's training and, in its turn, is the basis for studying other disciplines of professional training, for example, "Accounting", "Financial Accounting".

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-55, облік, бухгалтер, звітність, аналіз, аудит, оподаткування, accounting, accountant, reporting, analysis, audit, taxation
Шифр: 06-02-55
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 May 2018 08:05
Last Modified: 03 May 2018 08:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9512

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year