Робоча програма навчальної дисципліни «Штучні споруди на автомобільних дорогах» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Автомобільні дороги та аеродроми. Program of the Discipline “Artificial Structures on the Automobile Roads” for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specializations “Automobile Roads and Aerodromes”

Downloads

Downloads per month over past year

03-03-028 Крусь, Ю. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Штучні споруди на автомобільних дорогах» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Автомобільні дороги та аеродроми. Program of the Discipline “Artificial Structures on the Automobile Roads” for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specializations “Automobile Roads and Aerodromes”. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-03-028,1.pdf

Download(885kB) | Preview

Abstract

При вивченні дисципліни «Штучні споруди на автомобільних дорогах» майбутні фахівці спеціалізації “Автомобільні дороги та аеродроми” отримують загальні відомості про переходи через малі водотоки (малі мости й дорожні труби) та мостові переходи через середні й великі водотоки, поглиблено опановуючи послідовність проектування автодорожніх мостових переходів. При цьому слухачі вивчають техніку проведення гідрологічних і морфометричних розрахунків, комплексних розрахунків розмивань у русловій частині отвору моста та на його заплавних ділянках, визначення характерних підпорів на мостовому переході, розрахунку регуляційних споруд. Студенти знайомляться із принципами призначення глибини закладання фундаментів опор моста, прийняття його оптимального отвору й довжини, а також визначення відміток проїзної частини моста, розрахункового судноплавного рівня, заплавних насипів на підходах до моста і т. ін. Вище перелічене стає підставою для набуття знань й практичних навичок із якісного конструювання поздовжнього профілю мостового переходу, поперечних профілів заплавних насипів підходів до моста, плану й характерних поперечних перетинів струмененапрямних дамб та виготовлення відповідної проектної документації. Усі виучувані питання забезпечені чинною нормативною базою й сучасною довідковою інформацією та проілюстровані багаточисельними прикладами розв’язання інженерних завдань, що найчастіше зустрічаються в проектній практиці. In the study of the discipline «Artificial Structures on Automobile roads» future specialists of the specialization “Automobile Roads and Aerodromes” receive general information about transitions through small watercourses (small bridges and road pipes) and bridge crossings through medium and large watercourses, buried in a seamless manner design of road bridge crossings. The students study the technique of conducting hydrological and morphometric calculations, complex calculations of erosion in the channel and ears of the section of the bridge hole and its flood plains, the definition of characteristic supports at the bridge transition, and the calculation of regulatory structures. Students get acquainted with the principles of determining the depth of laying the foundations of the bridge supports, adopting its optimal hole and length, as well as determining the markings of the passage of the bridge, the settlement boat-smooth level, flood embankments on approaches to the bridge, etc. The above list becomes the basis for acquiring knowledge and practical skills in qualitative construction of the longitudinal profile of the bridge transition, transverse profiles of flood embankments approaches to the bridge, the plan and the characteristic cross-sections of jet straight dams and the production of corresponding project documentation. All study questions are provided by the current normative base and modern reference information and illustrated by numerous examples of engineering tasks that are most often encountered in project practice.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-03-028, мостові переходи через водотоки; гідрологічні, морфо-метричні та руслові розрахунки; подовжній профіль мостового переходу, поперечні профілі заплавних насипів підходів до моста; регуляційні споруди, bridge crossings through watercourses; hydrological, morphometric and channel calculations; longitudinal bridge bridge profile, cross-section profiles of flood embankments approaches to the bridge; regulatory structures
Шифр: 03-03-028
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jun 2018 09:17
Last Modified: 08 Jun 2018 09:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9929

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year