Items where Author is "., ."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 116.

Book

., . (2020) Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. НУВГП, Рівне.

., . (1945) Записки Харьковского ордена трудового красного знамени сельскохозяйственного института (б. Новоалександрийский). Харьковский сельскохозяйственный ин-тут, Харків.

., . (1944) Доповідь відділу фізико-хімічних і математичних наук. Видання Академії Наук УРСР, Куйбишев.

., . (1940) Орошение и водоснабжение артезианскими водами. Украинский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, Одеса.

., . (1940) Труды Одесского сельскохозяйственного института. ОСХИ, Одеса.

., . (1940) Труды Укринстоплива. Украинское гос. изд-во местной промышленности, Київ.

., . (1940) Сборник трудов за 1939 год. Издание украинского отделения научно-исследовательского института водоснабжения, гидротехнических сооружений и гидрогеологии, Харків.

., . (1940) Збiрник праць iнституту математики №4. Вид-во АН УРСР, Київ.

., . (1938) Праці Укрінсторфу. Випуск п'ятий: Торфовий фонд УРСР. Українське державне видавництво місцевої промисловості, Київ.

., . (1938) Труды Укринсторфа. Выпуск шестой: Сущность переработки торфа. Теория торфяного пресса. Українське державне видавництво місцевої промисловості, Київ.

., . (1938) Вопросы конструкций и теории сооружений. Гос. научно-техническое изд-во Украины, Харків.

., . (1938) Труды КАИ. Выпуск VIII. Київський авіаційний інститут, Київ.

., . (1937) Народногосподарське використання малих річок УРСР. Видавництво Академії Наук УРСР, Киів.

., . (1937) Труды научно-исследовательской гидротехнической лаборатории (Харьков). Сборник №1. ОНТИ-НКТП, Харків.

., . (1936) Праці Укрінсторфу. Випуск четвертий. Українське державне видавництво місцевої промисловості, Київ.

., . (1936) Стік та фактори стоку: Збірник з питань гідрології. Вид-во Української АН, Київ.

., . (1935) Вісті інституту водного господарства. Том V. Частина 2. Вид-во Української академії наук, Київ.

., . (1932) Вісті науково-дослідчого інституту водного господарства України. Том V. Частина 1. 1930-1931. ОНТВУ Транспорт і зв'язок, Харків-Київ.

., . (1931) Вісті Укрінсторфу. ВРНГ УСРР Технічне видавництво, Харків-Київ.

., . (1931) Таблиці для розмічання шосейних кривих. Держтехвидав, Харків-Київ.

., . (1931) Вісті науково-дослідчого інституту водного господарства України. Том IV. Частина 1. 1929-1930. Науково-дослідчий інститут водного господарства України, Київ.

., . (1930) Торфовища України (статистичний довідник). Українська філія Інсторфу, Київ.

., . (1929) Вісті науково-дослідчого інституту водного господарства України. Київ-Друк, Київ.

., . (1928) Кліматичний календарик. Київ - Харків - Одеса за даними обсерваторій. Укрмет, Київ.

., . (1928) Рудня-Радовельская болотная опытно-мелиоративная станция. Издание Р.-Радовельской Болотной Опытно-Мелиоративной Станции, Рудня-Радовельськая.

., . (1928) Свод постановлений водопроводных и санитарно-технических съездов с Х по ХIV (II всесоюзный) съезд. За период с 1911 по 1927 год. Мосполиграф, Москва.

., . (1927) Инструкция по определению расходов на водоспусках и в свободном русле реки (в условиях изысканий). У.С.С.Р. Северная обласная мелиоративная организация Н.К.З., Київ.

., . (1927) Итоги работы Рудня-Радовельской Болотной опытной станции 1923-1926 г. Выпуск второй. Издание Рудня-Радовельской Болотной Опытной Станции Наркомзема УССР, Київ.

., . (1926) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 11 (21) - 1924 - Листопад. Укрмет, Київ.

., . (1926) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 12 (22) - 1924 - Грудень. Укрмет, Київ.

., . (1926) Завбачання характеру весняного водопілля на Дніпрі та його допливах у 1926 р. Укрмет, Київ.

., . (1925) Труды Южной областной мелиоративной организации. Н.К.З. - У.С.С.Р. Упрамелиозем, Одеса.

., . (1925) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 10 (22) - 1924 - Жовтень. Укрмет, Київ.

., . (1925) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 6 (18) - 1924 - Червень. Укрмет, Київ.

., . (1925) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 7 (19) - 1924 - Липень. Укрмет, Київ.

., . (1925) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 8 (20) - 1924 - Серпень. Укрмет, Київ.

., . (1925) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 9 (21) - 1924 - Вересень. Укрмет, Київ.

., . (1924) Труды Южной областной мелиоративной организации. Н.К.З. - У.С.С.Р. Центромелиоводхоз., Одеса.

., . (1924) Геофізична характиристика України. Місячник. Ч. 4 (16) - 1924 - Квітень. Укрмет, Київ.

., . (1923) Вестник ирригации. Издание Туркводхоза, Ташкент.

., . (1917) Временная инструкция по ремонту и содержанию шоссе. Типография, Москва.

., . (1916) Матеріалы по описанію сплавных рекъ Днепровскаго бассейна. Река Снопоть. Типография губернского правления, Київ.

., . (1916) Материалы по воднымъ изысканіямъ въ Крыму. Типо-Лит. А. Л. Звенигородскаго, Симферополь.

., . (1916) Материалы по описанию сплавных рек Днепровского бассейна. Река Беседь (приток реки Сожа). Издание Губернского Правления, Київ.

., . (1916) Материалы по описанию сплавных рек Днепровского бассейна. Река Десна. Типография Губернского Правления, Київ.

., . (1916) Материалы по описанию сплавных рек Днепровского бассейна. Река Судость. Типография Губернского Правления, Київ.

., . (1916) Матеріалы, издаваемые управлениемъ гидрометрической части въ Европейской Россіи. Типографія министерства Путей Сообщенія, Петроградъ.

., . (1916) Руководство при срочных работах по исправлению грунтовых дорог и постройки мостов. Типо-Литография Губернскаго Правления, Київ.

., . (1916) Матеріалы по изученію водопользованія въ Туркестанъ въ 1914 г. Министерство земледелия, Москва.

., . (1916) Материалы по изучению оптимального модуля орошения в Туркестане в 1914 г. Министерство земледелия, Москва.

., . (1916) Сборникъ статей по лесному хозяйству въ честь 25-летней деятельности проф. М. М. Орлова. Типография М. А. Александрова, Петроград.

., . (1916) 50-лътие дъятельности Метеорологической Обсерваторіи императорскаго Юрьевского Университета. Типо-Литография Эд. Бергманъ, Юрьевъ.

., . (1915) Изследования болот Волынской губернии. Типографія А. Э. Коллинс, Петроград.

., . (1915) Постановка и некоторые результаты изследований в области орошения в Северной Америке. Главное Управленіе Землеустройства и Земледелія, Москва.

., . (1915) Труды Болотного Опытного Поля Волынского Земства. Губернская Типографія, Минск.

., . (1915) Труды Совещания Киевскаго Округа Путей Сообщения по разсмотрению сметных предложений по округу на 1916 год. Губернская Типо-Литография, Київ.

., . (1914) Отчетъ по изслъдованію воднаго хозяйства Александровскаго уъзда, Екатеринославской губерніи. Изданіе Александровскаго Уъзднаго Земства, Москва.

., . (1914) Аэродинамическій институтъ въ Кучинъ 1904-1914. Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ, Москва.

., . (1914) Труды одиннадцатого Всероссійськаго водопроводнаго и санитарно-техническаго съьзда въ Ригъ. 1913. Выпуск III. ТД "Мысль", Москва.

., . (1914) Труды одиннадцатого Всероссійськаго водопроводнаго и санитарно-техническаго съьзда въ Ригъ. 1913. Выпуск IV. ТД "Мысль", Москва.

., . (1914) Труды I-го Северо-Кавказскаго Мелиорационного Съезда. Типографія "Донская Жизнь", Новочеркаськ.

., . (1914) Журнал совещания по разсмотрению и поверке проекта Волго-Сибирскаго воднаго пути между Камою и Иртышемь. Часть II. Сужденія и заключенія Совещанія. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1913) Водные пути и шоссейные дороги. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1913) Къ вопросу объ упорядоченіи воднаго хозяйства въ Крыму. Типографія Н. Р. Лупандиной, Ялта.

., . (1913) Материалы по вопросу о возобновлении крупных осушительных работ в Волынском Полесье. Электрическая типография И. Д. Гершенгорна, Житомир.

., . (1913) Труды Совещания Киевскаго Округа Путей Сообщения. Типография "Работник", Київ.

., . (1913) Отчетъ гидрометрической части за 1912 годъ. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1913) Отчетъ по вывозу минеральнаго топлива, руды, флюсовъ, соли и чугуна изъ горнозаводскаго раіона юга Россіи за 1912 годъ. Типографія "Печатное Дъло", Харків.

., . (1913) Смета расходов управления внутренних путей и шоссейных дорог на 1914 год. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1913) Второй съезд инженеров-гидротехников 8-15 января 1913 г. Типография "Я. Трей", Санкт-Петербург.

., . (1913) Очеркъ деятельности Кiевскаго округа путей сообщения. Лито-типография С. В. Кульженко, Київ.

., . (1912) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1912) Труды девятаго русскаго водопроводнаго съезда въ Тифлисе, 1910. "Печатное Дело" Ф. Я. Бурче, Москва.

., . (1912) Труды десятаго русскаго водопроводнаго съезда въ Варшаве, 1911. "Печатное Дело" Ф. Я. Бурче, Москва.

., . (1912) Труды десятаго русскаго водопроводнаго съезда въ Варшаве, 1911. "Печатное Дело" Ф. Я. Бурче, Москва.

., . (1912) Стенографическій отчетъ засъданій 2-го меліораціоннаго сьъезда въ Кіевъ 19 января (утренняго и вечерняго) и 20 января (вечерняго). ТД Г. М. Левинсонъ, Одеса.

., . (1911) Труды Совещания Киевскаго Округа Путей Сообщения. Типография Т. Г. Мейнандера, Київ.

., . (1911) Водоснабжение станций на участке Бахмач-Черкассы. Исполнительные чертежи. Общество Московско-Кіево-Воронежкой железной дороги, Москва.

., . (1911) Отчетъ гидрометрической части за 1910 годъ. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1911) Сводъ постановленій первыхъ 9-ти Русскихъ Водопроводныхъ Съездовъ за периодъ 1893-1909 г.г. Типографія "Печатное Дело" Ф. Я. Бурче, Москва.

., . (1910) Описаніе Кіевскаго водопровода. Тип. К. Ш. Круглянскаго, Київ.

., . (1909) Труды съезда. Часть третья. Доклады. Типографія Торговаго дома Г. М. Левинсонъ, Одеса.

., . (1908) Труды отдела торговыхъ портовъ. Выпускъ XXIV. Приморскіе Торговые Порты Европейской Россіи. Белое, Балтійское, Черное и Азовское моря. Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ, Санкт-Петербург.

., . (1907) Труды седьмого русскаго водопроводнаго съьзда въ Москвъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1907) Сведенія объ уровне воды на внутреннихъ водныхъ путяхъ Россіи по наблюденіямъ на водомерныхъ постахъ съ 1881 по 1890 г. Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1906) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1904) Технология строительных материалов. В. А. Гласко, Київ.

., . (1904) Труды десятого сьезда русских деятелей по водным путям в 1904 г. Типо-Литографія С. М. Муллер, Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Товарищества "Общественная Польза", Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Художественная Фото-цинкографія С. М. Прокудинъ-Горскаго, Санкт-Петербург.

., . (1903) Руководство к химическому анализу сточных вод. Издание К. Л. Риккера, Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типография Министерства путей сообщения, Санкт-Петербург.

., . (1903) Строитель. Строитель, Санкт-Петербург.

., . (1903) Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Техническая Авто-Литография Георгия де-Кельш, Санкт-Петербург.

., . (1902) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1902) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типо-Литографія С. М. Муллеръ, Санкт-Петербург.

., . (1901) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1901) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1898) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1897) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1896) Краткий очерк работы экспедиции по осушению болот в Центральном районе. Типография В.Безобразова, Санкт-Петербург.

., . (1895) Урочное положениіе для строительныхъ работ. Типографія Правительствующаго Сената, Санкт-Петербург.

., . (1893) Сборник института инженеров путей сообщения Императора Александра І. Выпуск XXIV. Труды преподавателей и материалы для институтских курсов. Атлас из 34 листов чертежей. Типография Ю. Н. Эрлих, Санкт-Петербург.

., . (1888) Волынь. Историческія судьбы Юго-Западного края. Общественная Польза, С.-Петербург.

Monograph

., . (2022) HUMANIZATION CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS. UNSPECIFIED. Baltija Publishing, Riga.

., . (2021) ENERGY- AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF DEVELOPING THE RAW-MATERIAL BASE OF MINING REGIONS. UNSPECIFIED. UNIVERSITAS Publishing, Petroșani, Romania.

., . (2020) RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF RAW-MATERIAL BASE DEVELOPMENT IN MINERAL MINING AND PROCESSING. UNSPECIFIED. UNIVERSITAS Publishing, Petroșani, Romania.

Законодавчі та нормативно правові документи

., . (2020) Тимчасовий порядок здачі курсових робіт/проєктів здобувачами вищої освіти НУВГП на період карантину. [Законодавчі та нормативно правові документи]

., . (2020) Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо організації та проведення навчальних занять у дистанційній формі. [Законодавчі та нормативно правові документи]

., . (2012) Положення про первинну профспілкову організацію Національного університету водного господарства та природокористування (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Опис дисципліни

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Містобудівельна графіка (укр.) Town-planning graphics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Jul 14 17:47:15 2024 UTC.