Items where Author is "Гаращенко, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Методичне забезпечення

05-06-134М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Механіка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань «Електрична інженерія»; «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» денної, заочної та дистанційної форм навчання денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-133М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2024) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань «Електрична інженерія»; «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-121М Гаєвський, В. Р. and Соляк, Л. В. and Гаращенко, О. В. and Мороз, М. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Механіка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-132М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 275.03 « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-109М Лебедь, О. О. and Соляк, Л. В. and Рибалко, А. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Гаращенко, О. В. and Рудик, Б. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем». Звіти лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-101М Соляк, Л. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Гаращенко, О. В. and Рудик, Б. П. and Лебедь, О. О. and Рибалко, А. В. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика». Основи статистичних методів обробки та аналізу експериментальних даних. "Альбом звітів лабораторних робіт, виконаних методом Стьюдента, з розділів «Електромагнетизм», «Коливання і хвилі», «Оптика»" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-97М Соляк, Л. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Рудик, Б. П. and Гаращенко, О. В. and Лебедь, О. О. and Рибалко, А. В. and Гаращенко, В. І. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика». Основи статистичних методів обробки та аналізу експериментальних даних. «Альбом звітів лабораторних робіт, виконаних методом Стьюдента, з розділів «Механіка», «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-72М Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Лебедь, О. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика (завершальний розділ фізики «Елементи фізики ядра та елементарних частинок»)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-70 Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Гаращенко, О. В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» «Альбом лабораторних робіт з розділів “Механіка”, “Молекулярна фізика і термодинаміка”, “Електрика”» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-35 Ковалець, М. О. and Гаращенко, В. І. and Соляк, Л. В. and Гаращенко, О. В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ “Механіка” для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-36 Орленко, В. Ф. and Гаращенко, В. І. and Соляк, Л. В. and Кочергіна, О. Д. and Гаращенко, О. В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ “Молекулярна фізика та термодинаміка” для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Вадець, Д. І. and Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Романів, О. Я. (2016) Фізичний лабораторний практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-306-8

Article

Лапінський, А. В. and Кузьмінчук, А. В. and Астрелін, І. М. and Кримець, Г. В. and Гаращенко, О. В. and Lapinskyі, A. V. and Kuzminchuk, A. V. and Astrelin, I. M. and Krуmets, Н. V. and Harashchenko, O. V. (2019) ЗРАЗКОВА ПРИРОДНА ВОДА І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ВОДОЙМАХ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 183-194.

Гаращенко, О. В. and Гаращенко, В. І. and Сафоник, А. П. and Соляк, Л. В. and Harashchenko, O. V. and Harashchenko, V. I. and Safonyk, A. P. and Solіak, L. V. (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 107-118.

Гаращенко, О. В. and Гаращенко, В. І. and Harashchenko, O. V. and Harashchenko, V. I. (2017) МАГНІТОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІЛЬТР-МАТРИЦІ З КОНТАКТУЮЧИХ СТРИЖНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 20-27.

Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Harashchenko, V. I. and Harashchenko, O. V. (2016) ФЕРИТО-ФЕРОМАГНІТНА ГРАНУЛЬОВАНА ЗАГРУЗКА ДЛЯ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ФЕРОМАГНІТНИХ ДОМІШОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 157-164.

Гаращенко, О. В. and Гаращенко, В. І. and Іванов, А. О. and Harashchenko, O. V. and Harashchenko, V. I. and Ivanov, A. O. (2016) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ФІЛЬТР ЗІ ЗМІННИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ОПОРОМ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 251-258.

Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Harashchenko, V. I. and Harashchenko, O. V. (2015) ЧАСТОТНО-МАГНІТНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ ОЧИСТКИ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 299-309.

Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Лебедь, О. О. and Сафоник, А. П. and Кочергіна, О. Д. and Harashchenko, V. I. and Harashchenko, O. V. and Lebed, O. O. and Safonyk, A. P. and Kochergina, O. D. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОСАДЖЕННЯ МАГНІТНИХ ДОМІШОК В НАМАГНІЧЕНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЗАГРУЗКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 390-396.

Робочі програми

04-03-29 Гаращенко, О. В. (2017) Робоча програма з дисципліни "Електромеханічні системи привода" для студентів, які навчаються, за спеціальністю: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Program of the Discipline ELECTROMECHANICAL DRIVE SYSTEMS specialty: 141 "Electroenergetics, electrical engineering and electromechanics". [Робочі програми]

Опис дисципліни

Гаращенко, О. В. and Garashchenko, O. V. (2017) Електромеханічні системи привода (укр.) Electromechanical drive systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 06:27:51 2024 UTC.