Items where Author is "Голубєва, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Методичне забезпечення

06-09-67М Зощук, Н. В. and Голубєва, І. В. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-49 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-50 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

06-09-45 Осіпчук, Н. В. and Попович, Р. Г. and Голубєва, І. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання з німецької мови для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ курсу ННІ ЕМ НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-31 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-32 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

Article

Голубєва, І. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 32-39.

Робочі програми

06-09-01 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Мельник, В. О. and Шикун, А. В. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) (рівень володіння мовою – А1)всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Силабус

06-09-103S Голубєва, І. В. and Масло, І. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування (англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні», спеціальності 103 "Науки про Землю". [Силабус]

06-09-127S Масло, І. М. and Голубєва, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) /рівень володіння А2"/ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за усіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-37S Голубєва, І. В. and Осецька, Н. Ф. and Масло, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою А2)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-62S Голубєва, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрохімія та ґрунтознавство" за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

06-09-24S Голубєва, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Силабус]

06-09-09S Голубєва, І. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування (англійська) для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Охорона праці за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

06-09-13S Голубєва, І. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

Опис дисципліни

Тадеєва, М. І. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Голубєва, І. В. and Осіпчук, Н. В. and Тарасюк, Н. М. and Tadeyeva, M. I. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Litvinchuk, A. T. and Potapchuk, S. S. and Holubieva, I. V. and Osipchuk, N. V. and Tarasiuk, N. M. (2023) Іноземна мова професійного спілкування /англійська/ (укр.). Foreign Language for Specific Purposes /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Голубєва, І. В. and Holubieva, I. V. (2021) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою А2) (укр.) Foreign Language (English) (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

Голубєва, І. В. and Holubieva, I. V. (2021) Іноземна мова (англійська) (укр.) Foreign Language /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Голубєва, І. В. and Holubieva, I. V. (2021) Іноземна мова (англійська) (укр.) Foreign Language /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Holubieva, I. V. and Zoshchuk, N. V. and Melnyk, V. O. and Ozarchuk, I. V. (2018) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою – А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 19:35:03 2024 UTC.