Items where Author is "Грицина, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Методичне забезпечення

03-02-386 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, індивідуального науково-дослідного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи газопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-387 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, курсового проєкту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-389 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-329 Грицина, О. О. and Россінський, Р. М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Захист систем теплогазопостачання і вентиляції від корозії» для студентів спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-316 Грицина, О. О. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація пошуку роботи» для студентів спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (бакалавр). НУВГП, Рівне.

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (магістр). НУВГП, Рівне.

Monograph

Гіроль, М. М. and Проценко, С. Б. and Гіроль, А. М. and Ковальський, Д. and Хоружий, В. П. and Гіроль, А. М. and Лагуд, Г. and Кізеєв, М. Д. and Грицина, О. О. and Ковальчук, О. В. (2013) Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Мацнєва, Т. С. and Кравченко, Н. В. and Грицина, О. О. and Matsnyeva, T. S. and Kravchenko, N. V. and Grytsyna, O. O. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Технології навчання (14). pp. 37-42.

Грицина, О. О. and Лукашевич, Б. О. and Костюк, О. І. and Hrytsyna, O. O. and Lykashevuch, B. O. and Kostyk, O. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРУ ПОТОКУ ВІДМОВ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ ВІД ДИНАМІКИ ДОВЖИНИ МЕРЕЖІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 186-193.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2014) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКІВ АВАРІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 286-295.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2014) КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДМОВ ГАЗОВИХ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ. ПОТІК ВІДМОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 296-303.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2013) ВИБІР, ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ с. КРАЇВ ОСТРОЗЬКОГО РАЙОНУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 194-202.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2013) Дослідження впливу інтенсивності перемішування мулової суміші на швидкість денітрифікації стічних вод. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 42-49.

Грицина, О. О. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК ФОСФОРУ В АЕРОТЕНКАХ З АНАЕРОБНИМИ ЗОНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 87-94.

Грицина, О. О. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ РІВНЯННЯ НІТРИФІКАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 95-101.

Освітні програми

Грицина, О. О. and Антонюк, М. М. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Мороз, М. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хiмiчна iнженерiя та бiоiнженерiя". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Буденкова, Н. М. and Антонюк, М. М. and Бляшина, М. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" Кваліфікація: Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Буденкова, Н. М. and Антонюк, М. М. and Бляшина, М. В. (2021) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Кваліфікація: бакалавр з біотехнології та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Ковальчук, В. А. and Бляшина, М. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спецальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Законодавчі та нормативно правові документи

Лагоднюк, О. А. and Лебедєва-Лясковець, А. А. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Веремчук, А. І. and Голотюк, М. В. and Громаченко, К. Ю. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Ніколенко, О. І. (2021) Довідник для абітурієнтів 2021 (бакалавр). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Лагоднюк, О. А. and Лебедєва-Лясковець, А. А. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Веремчук, А. І. and Голотюк, М. В. and Громаченко, К. Ю. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Ніколенко, О. І. (2021) Довідник для абітурієнтів 2021 (магістр). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Робочі програми

03-02-32 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline «Gas Supply» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», specialization - «Heat and Gas Supply and Ventilation». [Робочі програми]

03-02-31 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Системи газопостачання промислових підприємств” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» Program of the Discipline «Natural Gas Transmission and Distribution Industry» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», Educational-Professional Program – ««Heat and Gas Supply and Ventilation System». [Робочі програми]

03-02-33 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Safety of construction and operation of gas supply systems» Specialty – 263 «Civil Safety», Educational-Professional Program – «Civil Safety». [Робочі програми]

Силабус

03-02-24S Антонюк, М. М. and Грицина, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Біоінженерія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-08S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-11S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Дизайн-мислення для стартапів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-27S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології розробки стартап проєктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-26S Грицина, О. О. and Антонюк, М. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Біохімія та біотехнологія води» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-12S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Виробнича практика (ознайомча)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-07S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Газопостачання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-09S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-10S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Системи теплопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-28S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи газопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-01S Грицина, О. О. and Лучко, Р. А. (2021) Силабус освітньої компоненти «Клітинна біологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-02S Грицина, О. О. and Лучко, Р. А. (2021) Силабус освітньої компоненти «Загальна мікробіологія та вірусологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика», спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-03S Грицина, О. О. and Лучко, Р. А. (2021) Силабус освітньої компоненти «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2021) Клітинна біологія (укр.). Cell Biology (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2021) Дизайн мислення для стартапів (укр.). Design thinking for startups (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2021) Загальна мікробіологія та вірусологія (укр.) General Microbiology and Virology (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2021) Процеси та апарати біотехнологічних виробництв (укр.) Processes and Equipment of Biotechnological Production (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2019) Системи газопостачання промислових підприємств (укр.) Natural Gas Transmission and Distribution Business (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Контроль, облік та паспортизація в системах ТГПіВ (укр.) Control, registration and certification systems Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Газопостачання (укр.) Gas Supply (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Експлуатація, налагоджування та реконструкція систем ТГПіВ (укр.) Maintenance, adjustment and reconstruction of Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Безпека будівництва та експлуатація систем газопостачання (укр.) Safety construction and operation of gas supply systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 19:01:19 2024 UTC.