Items where Author is "Гуртовий, О. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Методичне забезпечення

03-05-68М Подворний, А. В. and Тинчук, С. О. and Гуртовий, О. Г. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Опір матеріалів (спеціальний курс)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Промислове та цивільне будівництво) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-69М Гуртовий, О. Г. and Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2021) Методичні вказівки із довідковими матеріалами для розв’язування задач із навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Основи теорії споруд», «Технічна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-80М Трач, В. М. and Андрушков, В. І. and Подворний, А. В. and Тинчук, С. О. and Гуртовий, О. Г. (2021) Методичні вказівки для самостійної підготовки до атестаційного екзамену бакалавра для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-56 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійних завдань з навчальної дисципліни «Опір матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-51 Тинчук, С. О. and Подворний, А. В. and Гуртовий, О. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни «Основи теорії споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-05-53 Гуртовий, О. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Технологія будівництва моста» з навчальної дисципліни «Будівництво мостів і труб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Мости і транспортні тунелі» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-01 Гуртовий, О. Г. and Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт № 1-8 із навчальних дисциплін „Опір матеріалів” і „Технічна механіка”: „Міцність та деформативні властивості конструкційних матеріалів” для студентів за напрямами підготовки: „Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Теплоенергетика”, „Гідроенергетика”, „Гірництво”, „Охорона праці”. [Методичне забезпечення]

03-03-02 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт № 9-15 із навчальних дисциплін „Опір матеріалів” і „Технічна механіка” для студентів за напрямами підготовки: „Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Теплоенергетика”, „Гідроенергетика”, „Гірництво”, „Охорона праці”. [Методичне забезпечення]

084-46 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання розрахунково-проектувальних робіт і задач для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів за напрямами підготовки „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів„ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

084-39 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-проектувальних робіт із навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

084-3 Гуртовий, О. Г. and Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки: “Будівництво” “Гідротехніка (водні ресурси)” “Машинобудування” “Автомобільний транспорт” “Гідроенергетика” “Теплоенергетика” “Гірництво”. [Методичне забезпечення]

084-59 Гуртовий, О. Г. and Русий, Є. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та контрольні завдання до виконання розрахунково-проектувальних робіт із навчальної дисципліни „Основи теорії споруд” для студентів за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”. [Методичне забезпечення]

Book

Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2022) Опір матеріалів. Лабораторні роботи. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-528-4

Article

Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. and Hurtovyі, O. Н. and Tynchuk, S. O. (2018) УТОЧНЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ДЕФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЛОКАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 194-204.

Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Andrushkov, V. I. and Hurtovyi, A. Н. (2016) ПРО МОЖЛИВІСТЬ РОЗРАХУНКУ ОБОЛОНОК ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ В ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТАХ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТІ ЇЇ МАТЕРІАЛУ ПО СЕРЕДИННІЙ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 343-348.

Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. and Жук, Д. В. and Hurtovyi, O. Н. and Tynchuk, S. O. and Zhuk, D. V. (2015) ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНА ЗАДАЧА ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ НА АБСОЛЮТНО ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 332-344.

Гуртовий, О. Г. and Жук, Д. В. (2012) ЗГИН ІЗОТРОПНОЇ БАЛКИ З ОБМЕЖЕНОЮ ПОВЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 141-148.

Гуртовий, О. Г. and Жук, Д. В. (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГИНІВ БАЛОК З ОБМЕЖЕНОЮ ПОВЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 115-122.

Робочі програми

03-05-33 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів і труб” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES AND PIPES" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-34 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Технологія та організація будівництва транспортних споруд” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF TRANSPORTATION SPORTS" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-49 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів (спецкурс)” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES" (Special Course) SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS”. [Робочі програми]

03-05-27 Гуртовий, О. Г. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни „Планування та управління будівництвом транспортних споруд” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline "PLANNING AND MANAGEMENT BY BUILDING OF TRANSPORTATION SPORTS" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING”. [Робочі програми]

03-05-02 Гуртовий, О. Г. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВАРІАЦІЙНІ МЕТОДИ В РОЗРАХУНКАХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ”. [Робочі програми]

03-05-03 Гуртовий, О. Г. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВАРІАЦІЙНІ МЕТОДИ В РОЗРАХУНКАХ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ”. [Робочі програми]

03-05-05 Гуртовий, О. Г. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Опір матеріалів” Галузь знань 13 “Механічна інженерія” Спеціальність: 133 „ Галузеве машинобудування ” бакалаври на базі молодшого спеціаліста (за інтегрованим навчальним планом). [Робочі програми]

03-05-04 Гуртовий, О. Г. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Опір матеріалів” Галузь знань: 19 „Архітектура і будівництво” Спеціальність 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. [Робочі програми]

Силабус

03-05-108S Гуртовий, О. Г. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Устаткування та обладнання для мосто- та тунелебудівництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-106S Гуртовий, О. Г. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Планування та управління будівництвом транспортних споруд» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-110S Гуртовий, О. Г. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-107S Гуртовий, О. Г. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Будівництво мостів (спеціальний курс)» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-75S Гуртовий, О. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-76S Гуртовий, О. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-05-77S Гуртовий, О. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Опір матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (за скороченим терміном навчання), галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». [Силабус]

Опис дисципліни

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Будівництво мостів і труб (укр.) Construction of bridges and pipes (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Технологія та організація будівництва транспортних споруд (укр.) Technology and organization of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Планування та управління будівництвом транспортних споруд (укр.) Planning and management of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій (укр.) Variation Methods in Calculations of Bridge Structures (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій (укр.) Variational methods in calculations of building constructions (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 19:07:53 2024 UTC.