Items where Author is "Кардаш, О. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Методичне забезпечення

04-05-74М Кардаш, О. Л. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Цифрові технології забезпечення економічної безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-59М Кардаш, О. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка в галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-62 Кардаш, О. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-57 Кардаш, О. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-22 Грицюк, П. М. and Кардаш, О. Л. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 "Менеджмент" (ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою") денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-47 Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2018) Методичні вказівки для проходження виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-23 Бредюк, В. І. and Кардаш, О. Л. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Дослідження операцій” студентами напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика”. [Методичне забезпечення]

06-11-23 Бредюк, В. І. and Кардаш, О. Л. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Дослідження операцій” студентами напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика”. [Методичне забезпечення]

Book

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Василів, В. Б. and Бабич, Т. Ю. and Волошин, В. С. and Джоші, О. І. and Кардаш, О. Л. (2017) Економічна інформатика. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-336-5

Monograph

Кардаш, О. Л. (2015) Продовольча безпека України: оцінювання та державне регулювання. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Якимчук, А. Ю. and Кардаш, О. Л. and Якимчук, О. Ф. and Yakymchuk, A. Yu. and Kardash, O. L. and Yakymchuk, O. F. (2020) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 260-272.

Кардаш, О. Л. and Колінчук, Н. А. and Kardash, O. L. and Kolinchuk, N. A. (2016) АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ БРЕНДІВ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 190-198.

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 256-263.

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2016) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 46-52.

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 263-270.

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 482-489.

Кардаш, О. Л. (2014) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК УКРАЇНИ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (2). pp. 41-47.

Освітні програми

Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2021) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2020) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Робочі програми

06-11-52 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Моделювання економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economy modeling» Specialty 051 «Economics» Specialization «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

06-11-53 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Organization and management of information and analytical security of the enterprise» specialty 073 «Management» specialization «Financial and economic security management». [Робочі програми]

04-01-26 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» Program of the Discipline «Software Economics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology» 121 "Software engineering». [Робочі програми]

06-11-54 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline «Econometrics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

06-11-49 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форми навчання». Program of the Discipline «Economy of enterprise» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-11-50 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economics» Specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

06-11-26 Кардаш, О. Л. (2018) Робоча програма «Моделювання бізнес-процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної та заочної форми навчання Program of the Discipline Business processes modeling Specialty 051 Economict Specialization Information technology in business. [Робочі програми]

Силабус

04-05-210S Кардаш, О. Л. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти», спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-05-161S Кардаш, О. Л. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Цифрові технології забезпечення економічної безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою», спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

04-05-171S Кардаш, О. Л. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології в бізнесі», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

04-05-120S Кардаш, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти», спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-05-78S Кардаш, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Економіка в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-05-57S Кардаш, О. Л. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології», спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

Опис дисципліни

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2023) Цифрові технології забезпечення економічної безпеки підприємства (укр.). Digital technologies of ensuring the economic security of the company (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2023) Лідерство та управління командою (укр.). Leadership and Team Management (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2020) Основи економіки (укр.) Basics of Economics (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2019) Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес) (укр.) Software Economics (Economics and Business) (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2018) Економіка підприємства (укр.) Business Economics (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2018) Економетрика (укр.) Econometrics (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2018) Економіка (укр.) Economy (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Моделювання бізнес-процесів (укр.) Business processes modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Моделювання економіки (укр.) Economy modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства (укр.) Organization and management of information and analytical security of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 21:30:40 2024 UTC.