Items where Author is "Комаревич, О. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 10.

Методичне забезпечення

. Безкоровайний, Д. О. and Звягінцева, І. М. and Комаревич, О. Є. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально- тренувального процесу з армспорту)(для всіх освітніх програм Університету). [Методичне забезпечення]

. Безкоровайний, Д. О. and Звягінцева, І. М. and Комаревич, О. Є. (2016) Організація та проведення навчально-тренувального процесу з армспорту. Методичні вказівки з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1–5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Методичне забезпечення]

088-31 Комаревич, Є. І. and Комаревич, О. Є. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ ТА ПРИСТОСУВАНЬ СТУДЕНТАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ. [Методичне забезпечення]

Book

Комаревич, О. Є. and Безкоровайний, Д. О. and Красов, В. П. and Звягінцева, І. М. (2018) Організація суддівства змагань з армспорту. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-374-7

Кайда, Д. В. and Комаревич, О. Є. and Пашкевич, В. В. (2012) Вільна боротьба. НУВГП, Рівне, Україна.

Робочі програми

09-02-20 Комаревич, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання груп спортивного вдосконалення з армреслінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Education for higher education applicants groups of sports improvement on arm wrestling" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Силабус

09-02-14S Пашкевич, В. В. and Шолопак, П. В. and Пінчук, В. Ф. and Комаревич, О. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (спортивне відділення з атлетичної підготовки) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

09-02-18S Комаревич, О. Є. and Пашкевич, В. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (група спортивного удосконалення з армрестлігу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм всіх спеціальностей. [Силабус]

09-02-19S Комаревич, О. Є. and Сотник, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (група спортивного удосконалення з гирьового спорту) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм всіх спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Опис дисципліни

Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. and Кособуцький, Ю. Ф. and Комаревич, О. Є. and Плотка, В. С. and Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Кундельський, В. П. and Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. and Кайда, Д. В. and Пашкевич, В. В. and Сініцина, О. В. and Шельчук, Н. О. and Бірук, І. Д. and Кособуцький, Ф. Т. and Підгурська, О. П. and Пінчук, В. Ф. and Zubryts’kyy, B. D. and Tsitsarkin, O. V. and Hrygorovych, O. S. and Pasevych, A. M. and Kosobuts’kyy, Y. F. and Komarevych, O. Y. and Plotka, V. S. and Sotnyk, O. V. and Kysil, V. M. and Kundel’s’kyy, V. P. and Sholopak, V. P. and Sholopak, L. F. and Kayda, D. V. and Pashkevych, V. V. and Sinitsyna, O. V. and Shel’chuk, N. O. and Biruk, I. D. and Kosobuts’kyy, F. T. and Pidgurs’ka, O. P. and Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 12:50:19 2024 UTC.