Items where Author is "Кондратюк, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Методичне забезпечення

02-05-130 Кондратюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

. Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни «Креслення» для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян. [Методичне забезпечення]

02-05-91 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

02-05-90 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-50 Кондратюк, О. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів спеціальності 275.03 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. [Методичне забезпечення]

02-05-51 Кондратюк, О. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів спеціальності 275.03 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. [Методичне забезпечення]

02-05-37 Кондратюк, О. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „ Інженерна графіка” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. [Методичне забезпечення]

02-05-38 Кондратюк, О. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт з навчальної дисципліни „Інженерна графіка” (Розділ „Електричні кола і електромагнітні схеми”) для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. [Методичне забезпечення]

Book

Кондратюк, О. М. (2021) Нарисна геометрія. Видавець О. Зень, Рівне. ISBN 978-617-601-352-5

Monograph

Гевко, Б. М. and Кондратюк, О. М. and Ляшук, О. Л. and Марчук, М. М. and Серілко, Л. С. and Галан, Ю. Я. (2017) Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Дем’янюк, В. В. and Кондратюк, О. М. and Demіaniuk, V. V. and Kondratiuk, О. М. (2022) ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИРКУЛЯЦІЇ СИПУЧОГО АБРАЗИВНОГО РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВИХ УСТАНОВКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 108-117.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВИХ УСТАНОВОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 54-62.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ПОВЕРХНЕЮ ДЕТАЛІ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 189-197.

Кондратюк, О. М. and Гевко, Б. М. and Ляшук, О. Л. and Галан, Ю. Я. and Kondratiuk, О. М. and Hevko, B. M. and Lіashuk, O. L. and Halan, Y. Y. (2016) РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 276-285.

Ляшук, О. Л. and Клендій, В. М. and Кондратюк, Д. Г. and Дмитренко, В. П. and Кондратюк, О. М. and Liashuk, O. L. and Klendiі, V. M. and Kondratiuk, D. H. and Dmytrenko, V. P. and Kondratiuk, О. М. (2016) РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «СУЦІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ПРУЖНИЙ ШНЕКОВИЙ ГВИНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 238-246.

Гевко, І. Б. and Паливода, Ю. Є. and Скиба, О. П. and Дубиняк, Т. С. and Мельничук, А. Л. and Кондратюк, О. М. and Hevko, I. B. and Palyvoda, Y. Y. and Skyba, O. P. and Dubyniak, T. S. and Melnychuk, A. L. and Kondratiuk, О. М. (2016) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГВИНТОВИХ І ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ВІД ХАРАКТЕРУ НАВАНТАЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 257-266.

Гевко, І. Б. and Дячун, А. Є. and Мельничук, А. Л. and Вар’ян, А. Р. and Кондратюк, О. М. and Hevko, I. В. and Diachun, A. Y. and Melnychuk, A. L. and Varian, A. R. and Kondratiuk, О. M. (2016) СТЕНДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗОВАНИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 275-283.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ДЕТАЛЯМИ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 436-443.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2015) ВІДОБРАЖЕННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ ГРАФІЧНОЮ СИСТЕМОЮ AUTOCAD. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 204-215.

Кондратюк, О. М. and Цилюк, С. Г. and Коndratiuk, O. М. and Tsyliuk, S. H. (2014) ФІНІШНА ОБРОБКА НОВИХ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЇ ТРАКТОРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРИЧИПІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 249-257.

Гевко, Б. М. and Кондратюк, О. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 69-76.

Робочі програми

02-05-88 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-98 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики “Комп’ютерне моделювання” для студентів денної форми навчання за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Work program of educational practice “Computer simulation” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-94 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування" для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline „Automated injection systems” specialty 193 „Geodesy and land management”. [Робочі програми]

02-05-99 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики «Комп’ютерне моделювання» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Work program of educational practice «Computer simulation» Specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-89 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

16-01-07 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Креслення” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Program of the Discipline «Drawing» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

02-05-72 Кондратюк, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 275.03 „Транспортні технології ( на автомобільному транспорті ) ”. Program of the Discipline "Engineering and computer graphics" Specialty 275.03 "Transport technologies (on motor transport)". [Робочі програми]

RP Кондратюк, О. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Інженерна та комп’ютерна графіка” Спеціальність 275.03 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. [Робочі програми]

Опис дисципліни

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2017) САПР (укр.) SAPC (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 22:51:43 2024 UTC.