Items where Author is "Корбутяк, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Методичне забезпечення

05-02-451М Статник, І. І. and Бялик, І. М. and Корбутяк, В. М. (2024) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІС і бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-345М Мошинський, В. С. and Статник, І. І. and Люсак, А. В. and Шульган, Р. Б. and Корбутяк, В. М. (2021) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ГІС технології в агрономії» для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-80 Придатко, О. М. and Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Наконечна, Ж. В. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-79 Придатко, О. М. and Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Наконечна, Ж. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-94М Ліщинський, А. Г. and Шульган, Р. Б. and Корбутяк, В. М. and Лагоднюк, О. А. and Лагоднюк, А. М. and Янчук, О. Є. (2020) Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-102М Мошинський, В. С. and Люсак, А. В. and Шульган, Р. Б. and Корбутяк, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-137 Статник, І. І. and Корбутяк, В. М. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Екологічні системи та ГІС технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-62 Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Наконечна, Ж. В. and Придатко, О. М. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Геоінформаційні системи і технології») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-63 Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Наконечна, Ж. В. and Придатко, О. М. and Шульган, Р. Б. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Геоінформаційні системи і технології»). Частина 1. Для денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-59 Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Придатко, О. М. and Круглик, О. С. (2018) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

076-162 Корбутяк, В. М. and Люсак, А. В. and Янчук, Р. М. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАТИКИ" для студентів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

076-158 Остапчук, С. М. and Корбутяк, В. М. and Сунічук, О. С. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

076-161 Прокопчук, А. В. and Корбутяк, В. М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» для студентів спеціальності 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Методичне забезпечення]

076-137 Корбутяк, В. М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для студентів спеціальності 7.080101, 8.080101 «Геоінформаційні системи і технології». [Методичне забезпечення]

Article

Стефанишин, Д. В. and Корбутяк, В. М. and Трофимчук, О. М. and Stefanyshyn, D. V. and Korbutyak, V. M. and Trofymchuk, O. M. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАВДАННЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й БЕЗПЕКИ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 47-55.

Стефанишин, Д. В. and Корбутяк, В. М. and Щодро, О. Є. (2010) АНАЛІЗ ХОДУ РУСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК КАРПАТСЬКИХ РІЧОК З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 80-86.

Нормативні документи

Кафтан, О. Н. and Гарник, В. К. and Бритвін, О. О. and Гоголь, Т. П. and Корбутяк, М. В. and Корбутяк, В. М. (2007) Методика розрахунку руслоформуючих витрат на гірських річках України. [Нормативні документи]

Гарник, В. К. and Кафтан, О. Н. and Лелявський, В. В. and Варницький, О. С. and Бабич, М. Я. and Алієв, К. А. and Онищук, В. В. and Козицький, О. М. and Корбутяк, В. М. and Горбань, С. І. (2003) Річки гірські. Регулювання русел та догляд. ВНД 33-5.5-14-03. [Нормативні документи]

Освітні програми

Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Шеремет, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи і технології" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Приходько, А. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Землеустрій та кадастр" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Лагоднюк, О. А. and Мошинський, В. С. (2020) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології». [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Корбутяк, В. М. (2020) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр». [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Корбутяк, В. М. (2019) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр». [Освітні програми]

Корбутяк, В. М. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Ліщинський, А. Г. (2019) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології». [Освітні програми]

Силабус

05-05-024S Корбутяк, В. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Геоінформаційне забезпечення кадастрових систем» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою "Геодезія та землеустрій" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". [Силабус]

05-05-011S Хорманський, Я. and Корбутяк, В. М. and Лагоднюк, О. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Технології БПЛА для просторового планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-05-008S Корбутяк, В. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-05-009S Мошинський, В. С. and Корбутяк, В. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» » для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня,, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-05-010S Корбутяк, В. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Управління територіями річкових басейнів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

Опис дисципліни

Корбутяк, В. М. and Korbutiak, V. M. (2019) Лісові екосистеми та ГІС-технологій у лісовому господарстві (укр.) Forest ecosystems and GIS technologies in forestry (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. М. and Korbutiak, V. M. (2019) ГІС в управлінні територіями (укр.) GIS in territory management (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. М. and Korbutiak, V. M. (2019) Геоінформаційне картографування (укр.) Mapping with GIS (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 22:07:56 2024 UTC.