Items where Author is "Корнійчук, О. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Методичне забезпечення

03-01-158М Корнійчук, О. І. (2024) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-143М Корнійчук, О. І. (2023) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія ремонту та реконструкції будівель та споруд з курсовою роботою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньої-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-112М Корнійчук, О. І. and Григорчук, А. Б. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівниц тво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-113М Корнійчук, О. І. and Григорчук, А. Б. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівниц тво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-118М Корнійчук, О. І. and Макаренко, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Autocad – основи проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-53 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-35 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-32 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Компонування каркасу та збір навантажень на поперечну раму». [Методичне забезпечення]

03-01-33 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу «Ліра». [Методичне забезпечення]

03-01-52 Корнійчук, О. І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-02 Корнійчук, О. І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Інженерні конструкції гідротехнічних споруд» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

051-169 Корнійчук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту №2 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання «Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу «Ліра». [Методичне забезпечення]

051-168 Корнійчук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту №2 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання «Компонування каркасу та збір навантажень на поперечну раму». [Методичне забезпечення]

Book

Корнійчук, О. І. and Алексієвець, В. І. (2019) Нормативна база будівництва. Волинські обереги, Рівне. ISBN 978-966-416-638-3

Article

Масюк, Г. Х. and Корнійчук, О. І. and Алексієвець, І. І. and Masjuк, G. Kh. and Kornijchuk, О. І. and Aleksijevets, І. І. (2016) АНАЛІЗ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ ЗА ДІЇ ЗНАКОЗМІННИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСНОВІ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ОПОРУ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (32). pp. 213-219.

Робочі програми

03-01-67 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-34 Корнійчук, О. І. and Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма «Автоматизоване проектування» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Automated designing" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-122 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures». [Робочі програми]

03-01-125 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Нормативна база будівництва» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Normative base of construction». [Робочі програми]

03-01-115 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Autocad - основи проектування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Autocad - basics of designing", specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

03-01-25 Корнійчук, О. І. (2018) Робоча програма “Нормативна база будівництва” для студентів за всіх спеціальностей та всіх спеціалізацій. Program of the Discipline "Normative base of construction" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Силабус

03-01-155S Корнійчук, О. І. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-01-25S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Нормативна база будівництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-01-67S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Технологія ремонту та реконструкції будівель та споруд з курсовою роботою» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-34S Корнійчук, О. І. and Бабич, В. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-111S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

03-01-166S Корнійчук, О. І. and Філіпчук, С. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-01-167S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Проектування водогосподарських, природоохоронних об'єктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-01-156S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Будівництво промислових та цивільних об’єктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-01-114S Корнійчук, О. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Autocad - основи проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Опис дисципліни

Корнійчук, О. І. and Korniichuk, O. I. (2023) Технологія ремонту та реконструкції будівель та споруд з курсовою роботою (укр.). Technology of repair and reconstruction of buildings and structures with course paper (en.). [Опис дисципліни]

Корнійчук, О. І. and Korniichuk, O. I. (2019) Autocad - основи проектування (укр.) Autocad - basics of designing (en.). [Опис дисципліни]

Григорчук, А. Б. and Hryhorchuk, A. B. and Корнійчук, О. І. and Korniychuk, O. I. (2018) Автоматизоване проектування в будівництві (укр.), Automated designing in construction (en.). [Опис дисципліни]

Корнійчук, О. І. and Korniichuk, O. I. (2018) Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд (укр.), Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Корнійчук, О. І. and Korniichuk, O. I. (2017) Нормативна база будівництва (укр.) Normative base of construction (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 21 23:42:57 2024 UTC.