Items where Author is "Кособуцький, Ю. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Методичне забезпечення

09-02-53М Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. and Пасевич, А. М. (2024) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (групи спортивного вдосконалення з футболу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-47М Кособуцький, Ю. Ф. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. (2024) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (групи спортивного вдосконалення з міні-футболу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-27 Кузнєцова, О. Т. and Кисіль, В. М. and Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» «Методика застосування оздоровчих технологій у позанавчальній фізкультурно-оздоровчій діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-28 Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. and Цицаркін, О. В. and Пасевич, А. М. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Методика навчання тактики гри у футбол» для здобувачів вищої освіти І-ІІ рівнів груп спортивного вдосконалення з футболу усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-37 Кузнєцова, О. Т. and Пасевич, А. М. and Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Попередження травматизму в освітньому процесі з фізичного виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання, збірної команди та підготовчих відділень з футболу та міні-футболу. [Методичне забезпечення]

09-02-24 Кособуцький, Ю. Ф. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Міні-футбол. Тактичні дії в нападі. [Методичне забезпечення]

09-02-12 Кузнєцова, О. Т. and Кособуцький, Ю. Ф. and Григорович, О. С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». [Методичне забезпечення]

Book

Пасевич, А. М. and Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. (2011) Футбол. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Кособуцький, Ф. Т. and Кособуцький, Ю. Ф. and Кисіль, В. М. and Kosobutskyі, F. T. and Kosobutskyi, Y. F. and Kysil, V. M. (2017) САМОКОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). pp. 26-35.

Робочі програми

09-02-12 Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для спортивного вдосконалення з міні-футболу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Educationfor" higher education applicants of mini-football sports improvement teams specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Силабус

09-02-10S Кособуцький, Ю. Ф. and Григорович, О. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (групи спортивного вдосконалення зміні-футболу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

09-02-09S Кособуцький, Ю. Ф. and Пасевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (спортивне відділення з міні-футболу)для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

09-02-20S Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. and Песевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (групи спортивного вдосконалення зфутболу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Опис дисципліни

Кособуцький, Ю. Ф. and Kosobutskyу, Yu. F. (2019) Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з міні-футболу (укр.) Physical Education for higher education applicants of mini-football sports improvement teams (en.). [Опис дисципліни]

Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. and Кособуцький, Ю. Ф. and Комаревич, О. Є. and Плотка, В. С. and Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Кундельський, В. П. and Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. and Кайда, Д. В. and Пашкевич, В. В. and Сініцина, О. В. and Шельчук, Н. О. and Бірук, І. Д. and Кособуцький, Ф. Т. and Підгурська, О. П. and Пінчук, В. Ф. and Zubryts’kyy, B. D. and Tsitsarkin, O. V. and Hrygorovych, O. S. and Pasevych, A. M. and Kosobuts’kyy, Y. F. and Komarevych, O. Y. and Plotka, V. S. and Sotnyk, O. V. and Kysil, V. M. and Kundel’s’kyy, V. P. and Sholopak, V. P. and Sholopak, L. F. and Kayda, D. V. and Pashkevych, V. V. and Sinitsyna, O. V. and Shel’chuk, N. O. and Biruk, I. D. and Kosobuts’kyy, F. T. and Pidgurs’ka, O. P. and Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 21:35:22 2024 UTC.