Items where Author is "Оксенюк, Р. Р."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Методичне забезпечення

02-06-77М Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Транспортні системи гірничих підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-70М Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-78М Заєць, В. В. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. and Кучерук, М. О. (2021) Методичні вказівки до навчально професійно-орієнтованої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-74М Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Метoдичні вкaзівки дo прaктичних рoбіт із нaвчaльнoї дисципліни «Експлуaтaція трaнспoртних систем в гірництві» для здoбувaчів вищoї oсвіти першoгo (бaкaлaврськoгo) рівня зa oсвітньo-прoфесійними прoгрaмaми спеціaльнoсті 184 «Гірництвo» деннoї тa зaoчнoї фoрми нaвчaння. [Методичне забезпечення]

02-06-63М Заєць, В. В. and Чухарєв, С. М. and Семенюк, В. В. and Цвєрчкова, М. М. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни «Технології підземної розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зa oсвітньo-прoфесійними прoгрaмaми спеціaльнoсті 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-59М Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни «Технології переробки та збагачення корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зa oсвітньo-прoфесійними прoгрaмaми спеціaльнoсті 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-57 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології підземної розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-58 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології підземної розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-69М Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Транспортні системи гірничих підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-46 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інформаційні технології в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

02-06-40 Корнієнко, В. Я. and Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологія та безпека виконання вибухових робіт” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». [Методичне забезпечення]

02-06-39 Новак, А. І. and Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Маркшейдерська справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-34 Новак, А. І. and Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Розкриття родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-43 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія інноваційної діяльності в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-44 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-55 Васильчук, О. Ю. and Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-50 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Друга частина. [Методичне забезпечення]

02-06-49 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Перша частина. [Методичне забезпечення]

02-06-51 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Третя частина. [Методичне забезпечення]

02-06-52 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та реконструкція шахт та кар’єрів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-47 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інформаційні технології в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. В 2 частинах. Частина 2. [Методичне забезпечення]

02-06-42 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-37 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Рекультивація порушених земель» для студентів напрямку підготовки 6.050301 «Гірництво» та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. and Крупенко, Д. О. and Semenіuk, V. V. and Okseniuk, R. R. and Krupenko, D. O. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 195-202.

Оксенюк, Р. Р. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДВАЛЬНОГО ФОСФОГІПСУ З ВИДОБУВАННЯМ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(9)). pp. 56-58.

Маланчук, З. Р. and Васильчук, О. Ю. and Оксенюк, Р. Р. and Malanchuk, Z. R. and Vasylchuk, O. Y. and Oksenіuk, R. R. (2016) СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ ФОСФОГІПСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 133-139.

Силабус

02-06-69S Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Гірниче право» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гірництво" за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

02-06-68S Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Експлуатація транспортних систем в гірництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гірництво" за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

02-06-64S Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Силaбyс нaвчaльнoї дисципліни «Oснoви інтелектyaльнoї влaснoсті» для здoбyвaчів вищoї oсвіти стyпеня «бaкaлaвр», які нaвчaються зa oсвітньo-прoфесійнoю прoгрaмoю "Гірництвo" зa спеціaльністю 184 "Гірництвo". [Силабус]

02-06-65S Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2021) Силaбyс нaвчaльнoї дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади» для здoбyвaчів вищoї oсвіти стyпеня «бaкaлaвр», які нaвчaються зa oсвітньo-прoфесійнoю прoгрaмoю "Гірництвo" зa спеціaльністю 184 "Гірництвo". [Силабус]

02-06-54S Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. and Кучерук, М. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Технології відкритої розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гірництво" за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

02-06-55S Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Рекультивація вироблених земель» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гірництво" за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

02-06-59S Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гірництво" за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

This list was generated on Wed Feb 21 08:59:46 2024 UTC.