Items where Author is "Петрук, А. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Методичне забезпечення

05-03-93М Петрук, А. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни: «Основи рибоохорони» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-103М Петрук, А. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія динаміки популяції риб» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Водні біоресурси» та «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-104М Петрук, А. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рибогосподарське законодавство України» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-90 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Акліматизація гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-89 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Годівля риб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-91 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-88 Петрук, А. М. and Волкошовець, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аквакультура природних водойм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Сондак, В. В. and Петрук, А. М. (2016) Ставове рибництво. Лабораторний практикум. НУВГП, Рівне.

Article

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Борщевська, І. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. (2023) БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОМПЛЕКСНОМУ ОЦІНЮВАННІ ТОКСИЧНОСТІ СЛАБОПРОТОЧНИХ ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 32-50.

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Hryb, Y. V. and Petruk, A. M. (2022) ОСОБЛИВОСТІ КАСКАДНОЇ ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ НЕТРАДИЦІЙНИМИ КОРМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 25-36.

Гриб, Й. В. and Прищепа, А. М. and Троцюк, В. С. and Петрук, А. М. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Pryshchepa, A. М. and Trotsiuk, V. S. and Petruk, A. M. and Voityshyna, D. Y. (2021) ТВЕРДИЙ СТІК І КИСНЕВИЙ РЕЖИМ ПРИДАТКОВОЇ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ РУСЛОВИХ ВОДОСХОВИЩ. ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 13-33.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Петрук, А. М. (2018) КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ВИЖИВАННІ МОЛОДІ РИБ В ІХТІОЕКОСИСТЕМАХ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ. pp. 15-17.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Петрук, А. М. and Марушкевич, М. В. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Sondak, V. V. and Petruk, A. M. and Marushkevych, M. V. and Voityshyna, D. Y. (2016) ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РИБОПРОДУКЦІЇ СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 63-69.

Петрук, А. М. and Petruk, А. М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ХАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 153-162.

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2013) ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ НАПРЯМКИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 24-34.

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОКСИЧНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ ДІЇ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ОЗЕРА БІЛОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 101-111.

Бєдункова, О. О. and Петрук, А. М. (2012) ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ НАКОПИЧЕННЯ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 60-67.

Петрук, А. М. (2011) ОЦІНКА ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВСТАНОВЛЮВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ БІЛОГО ОЗЕРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 23-32.

Клименко, О. М. and Бєдункова, О. О. and Петрук, А. М. (2010) ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ALLIUM CEPA L. (ЦИБУЛЯ ЗВИЧАЙНА) ТА LACTUCA SATIVA (САЛАТУ ПОСІВНОГО). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 76-85.

Освітні програми

Петрук, А. М. and Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультура. [Освітні програми]

Силабус

05-03-35S Петрук, А. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Годівля риб» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-36S Петрук, А. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Основи рибоохорони» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-20S Сондак, В. В. and Гроховська, Ю. Р. and Полтавченко, Т. В. and Петрук, А. М. and Парфенюк, І. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси» та «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Силабус]

05-03-11S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Акліматизація гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами “Водні біоресурси» та «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-12S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Рибогосподарське законодавство України» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-13S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія динаміки популяції риб» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами “Водні біоресурси» та «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-14S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародне рибогосподарське право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-18S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Іхтіофауна водойм комплексного призначення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами “Водні біоресурси» та «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-19S Петрук, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Озерне рибництво» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

Опис дисципліни

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2022) Основи рибоохорони (укр.). Basics of fish protection (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2022) Годівля риб (укр.). Fish feeding (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2022) Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право (укр.). Fisheries legislation of Ukraine and international fisheries law (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Petruk, A. M. (2022) Рибництво природних водойм (укр.). Fishing of natural reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Акліматизація гідробіонтів (укр.) Aclimatization of hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Основи рибоохорони (укр.) Basics of Fishery Protection (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Годівля риб (укр.) Feeding fish (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право (укр.) Fisheries legislation of Ukraine and international fishing law (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Іхтіофауна водойм комплексного призначення (укр.) Ichthyofauna of complex water reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Mon May 27 12:28:38 2024 UTC.