Items where Author is "Потапчук, С. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Методичне забезпечення

06-09-77М Потапчук, С. С. (2023) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) рівень В1» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання (частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-37 Потапчук, С. С. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку усного професійного мовлення з навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІ ЕМ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-38 Потапчук, С. С. (2019) Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Граматика сучасної англійської мови» для здобувачів вищої освіти усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-21 Тадеєва, М. І. and Вакуленко, О. Л. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. (2018) Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-22 Тадеєва, М. І. and Вакуленко, О. Л. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. (2018) Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина ІІ). [Методичне забезпечення]

Робочі програми

06-09-48 Потапчук, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Граматика сучасної англійської мови» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "Grammar of the Modern English Language" for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-47 Потапчук, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Граматика сучасної англійської мови» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "Grammar of the Modern English Language" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-04 Пелех, Л. Р. and Вакуленко, О. Л. and Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) (рівень володіння мовою – B2)всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Силабус

06-09-128S Потапчук, С. С. and Шикун, А. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою В1)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-21S Потапчук, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни Комунікативний курс сучасної англійської мови для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) ступенів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей. [Силабус]

06-09-42S Потапчук, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг", за спеціальністю 075 "Маркетинг". [Силабус]

06-09-38S Потапчук, С. С. and Шикун, А. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою В1)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-19S Потапчук, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». [Силабус]

06-09-67S Потапчук, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво і господарство" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

Опис дисципліни

Тадеєва, М. І. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Голубєва, І. В. and Осіпчук, Н. В. and Тарасюк, Н. М. and Tadeyeva, M. I. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Litvinchuk, A. T. and Potapchuk, S. S. and Holubieva, I. V. and Osipchuk, N. V. and Tarasiuk, N. M. (2023) Іноземна мова професійного спілкування /англійська/ (укр.). Foreign Language for Specific Purposes /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Litvinchuk, A. T. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. (2022) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2+) (укр.). English as a foreign language (Level B2+) (en.). [Опис дисципліни]

Потапчук, С. С. and Potapchuk, S. S. (2022) Іноземна мова професійного спілкування (економічний напрям) (укр.). Foreign Language for Professional Communication (en.). [Опис дисципліни]

Потапчук, С. С. and Potapchuk, S. S. (2021) Комунікативний курс сучасної англійської мови (укр.) Communicative Course of the Modern English Language (en.). [Опис дисципліни]

Потапчук, С. С. and Potapchuk, S. S. (2019) Граматика сучасної англійської мови (укр.) Grammar of the Modern English Language (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2018) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння – В1) (укр.) English as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Тадеєва, М. І. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. and Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Tadeyeva, M. I. and Popovych, R. H. and Tymoshchuk, I. O. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2018) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun May 26 03:41:18 2024 UTC.