Items where Author is "Потійчук, О. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Методичне забезпечення

03-03-143М Потійчук, О. Б. and Супрунюк, В. В. (2024) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» фахового спрямування «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-131М Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2023) Методичні вказівки до вивчення та самостійної роботи навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях з курсовим проектом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-132М Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проекту з обов’язкової навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях з курсовим проектом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-125М Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проекту з дисципліни «Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг з курсовим проєктом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-027 Потійчук, О. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-026 Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Транспортні розв’язки в одному рівні» з навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-44 Потійчук, О. Б. and Супрунюк, В. В. (2018) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-048 Кузло, М. Т. and Потійчук, О. Б. (2018) Методичні вказівки до проходження науково-долідної практики для здобувачів вищої освіти за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професійна програма “Автомобільні дороги і аеродроми“ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

053-92 Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Транспортні розв’язки в одному рівні» з дисципліни «Транспортні розв’язки» студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

053-106 Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Характеристика дорожнього руху і параметри транспортних потоків» з дисципліни «Моніторинг транспортних потоків» студентами напряму 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

053-87 Гайдукевич, В. А. and Потійчук, О. Б. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи транспортної психології". Студентами за напрямом підготовки 6.07010102 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та галуззю знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». [Методичне забезпечення]

053-91 Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Транспортні розв’язки в двох рівнях» з дисципліни «Транспортні розв’язки» студентами спеціальності 7.06010105 «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2020) Транспортні розв’язки. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-481-2

Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2013) Транспортні розв’язки. НУВГП, Рівне, Україна.

Гадукевич, В. А. and Потійчук, О. Б. (2012) Основи транспортної психології. НУВГП, Рівне, Україна.

Робочі програми

03-03-016 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професйна програма «Автомобільні дороги та аеродроми». Program of the discipline «Design solution on the road and city streets» for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" educational-professional program «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

03-03-025 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інжінерія”, спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» рівень освіти бакалаври. Program of the discipline "Transport solutions" for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

Силабус

03-03-114S Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях з курсовим проектом» дляздобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-03-082s Потійчук, О. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Будівництво та цивільна інженерія" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Потійчук, О. Б. and Potiychuk, O. B. (2017) Проектування розв'язок на автомобільних дорогах та міських вулицях (укр.) Design of junctions on automobile roads and urban streets (en.). [Опис дисципліни]

Потійчук, О. Б. and Potiychuk, O. B. (2017) Транспортні розв'язки (укр.) Transport junctions (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 29 14:05:16 2024 UTC.