Items where Author is "Цвєткова, Т. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Методичне забезпечення

04-01-67М Цвєткова, Т. П. (2021) Методичні вказівки до лабораторних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» спеціальності 113 "Прикладна математика», «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. Частина І. [Методичне забезпечення]

04-01-63М Цвєткова, Т. П. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика», «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-25 Остапчук, О. П. and Цвєткова, Т. П. (2018) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-28 Цвєткова, Т. П. and Остапчук, О. П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ» для студентів усіх спеціальностей НУВГП рівня вищої освіти «магістр». [Методичне забезпечення]

Book

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. and Прищепа, О. В. and Філатова, І. А. and Філатов, М. С. and Рощенюк, А. М. and Демчук, О. С. and Демчук, М. Б. and Мічута, О. Р. and Цвєткова, Т. П. and Федорчук, Н. А. (2011) Лабораторний практикум з програмування. НУВГП, Рівне.

Article

Сокол, О. В. and Цвєткова, Т. П. and Харів, Н. О. (2022) ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБСЕРВІСУ ЗА DEVOPS МЕТОДОЛОГІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 231-243.

Освітні програми

Цвєткова, Т. П. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Климюк, Ю. Є. (2021) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: Магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Прищепа, О. В. and Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Цвєткова, Т. П. and Демчук, О. С. (2019) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика і статистика». Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики. [Освітні програми]

Цвєткова, Т. П. and Мічута, О. Р. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з прикладної математики. [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-04 Цвєткова, Т. П. (2016) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». [Робочі програми]

04-01-03 Остапчук, О. П. and Цвєткова, Т. П. (2016) Робоча програма «Сучасні комп'ютерні видавничі системи підготовки науково-технічних текстів» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

04-01-02 Цвєткова, Т. П. (2016) Робоча програма «Методи обчислень» для студентів напрямів підготовки 6.040301 «Прикладна математика», 6.040302 «Інформатика». [Робочі програми]

Силабус

04-01-59S Цвєткова, Т. П. (2022) Силабус освітньої компоненти Методологія наукових досліджень для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Прикладна математика спеціальності" 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-37S Цвєткова, Т. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

Опис дисципліни

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2021) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Розробка ігор (укр.) Developing games (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Методи обчислень (укр.) Methods of computing (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Сучасні комп'ютерні видавничі системи підготовки науково-технічних текстів (укр.) Modern computer publishing systems for the preparation of scientific and technical texts (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 15:06:06 2024 UTC.