Items where Author is "Якимчук, М. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Методичне забезпечення

07-01-114М Якимчук, М. Ю. (2022) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія мови та культура спілкування» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-90М Якимчук, М. Ю. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-102М Якимчук, М. Ю. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правова комунікація» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-103М Якимчук, М. Ю. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», «Гідроенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-100М Якимчук, М. Ю. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-78 Якимчук, М. Ю. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична риторика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-08 Якимчук, М. Ю. (2018) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне і публічне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-07 Якимчук, М. Ю. (2018) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Якимчук, М. Ю. and Діденко, Н. М. (2021) Практикум з української мови для слухачів підготовчих курсів НУВГП. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-503-1

Якимчук, М. Ю. and Діденко, Н. М. (2021) Модульний курс з української мови для слухачів підготовчих курсів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-504-8

Monograph

Цимбалюк, В. І. and Гришко, В. І. and Міщук, І. В. and Голяк, Л. В. and Мельничук, Ю. І. and Пасічнюк, В. Б. and Якимчук, М. Ю. and Сахнюк, В. В. and Садовнік, В. П. and Юхимець, О. І. and Віннічук, І. В. and Волкова, І. and Жмаченко, Ю. Ю. and Костюкович, М. and Лівчук, С. Ю. (2019) ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. UNSPECIFIED. КУПРІЄНКО СВ, Одеса.

Робочі програми

07-01-36 Якимчук, М. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Юридична риторика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline LEGAL RHETORIC Specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-39 Давидюк, П. П. and Якимчук, М. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика»для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "CRIMINALISTICS" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-01-40 Якимчук, М. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "ORATORY" specialty for all specialties NUWM. [Робочі програми]

07-05-01 Якимчук, М. Ю. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне і публічне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "INTERNATIONAL PRIVATE AND PUBLIC LAW" Speciality 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-02 Якимчук, М. Ю. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм». Program of the Discipline INTERNATIONAL LAW Specialt 242 «Tourism». [Робочі програми]

Силабус

06-10-148S Гуменюк, С. М. and Якимчук, М. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт», ОПП. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт». [Силабус]

07-01-23S Якимчук, М. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія мови та культура спілкування» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». [Силабус]

06-10-143S Гуменюк, С. М. and Якимчук, М. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

07-01-14S Якимчук, М. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-01-18S Якимчук, М. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Правова комунікація» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-01-15S Якимчук, М. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

07-01-01S Якимчук, М. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародне приватне і публічне право» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-01-07S Якимчук, М. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Юридична риторика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-01-02S Якимчук, М. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародне право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

Опис дисципліни

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2022) Філософія мови та культура спілкування (укр.). Philosophy of language and culture of communication (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2021) Правова комунікація (укр.) Legal communication (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2021) Правознавство (укр.). Legal communication (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2021) Правове регулювання туристичної діяльності (укр.) Legal regulation of tourist activity (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2020) Юридична риторика (укр.) Legal Rhetoric (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2020) Ораторське мистецтво (укр.) Oratory (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2018) Міжнародне право (укр.) International Law (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, М. Ю. and Yakymchuk, M. Y. (2018) Міжнародне приватне і публічне право (укр.) International Private and Public Law (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 17:03:54 2024 UTC.