Items where Author is "Ященко, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 7.

Методичне забезпечення

05-01-313М Колесник, Т. М. and Мороз, О. С. and Солодка, Т. М. and Ященко, Л. А. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт із освітньої компоненти «Рослинництво з основами агрокліматології» (Модуль 1. Основи агрокліматології) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

Article

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Ровна, Г. Ф. (2023) ДИНАМІКА ПРОДУКУВАННЯ СО2 ІЗ ПРОВАПНОВАНОГО ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО РІВНІВ УДОБРЕННЯ СО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 118-133.

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Polovyi, V. M. and Yashchenko, L. A. (2022) БАЛАНС КАЛІЮ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ УДОБРЕННЯ У ТРАДИЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 197-208.

Робочі програми

05-01-80 Ященко, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика живлення та стратегія удобрення» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей. Program of the Discipline NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY. [Робочі програми]

Силабус

05-01-157S Ященко, Л. А. and Колесник, Т. М. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Рослинництво з основами агрокліматології» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-163S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Ященко, Л. А. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Система застосування добрив (з курсовою роботою)» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

Опис дисципліни

Ященко, Л. А. and Yashchenko, L. A. (2019) Діагностика живлення та стратегія удобрення (укр.) Nutrition diagnostics and fertilizer strategy (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 21 14:12:56 2024 UTC.