Items where Division is "Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Л | Н
Number of items: 37.

Б

02-01-29S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні технології в науці та створенні машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-30S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Новітні технології в агроінженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-50S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання у переробній галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-51S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування приводів сільськогосподарських машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-60S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-31S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

Г

02-01-515М Голотюк, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

02-01-57S Кравець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Приводи машин і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Створення машин і обладнанння» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-58S Кравець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

Кравець, С. В. and Науменко, Ю. В. and Лук’янчук, О. П. and Нечидюк, А. А. and Серілко, Д. Л. (2022) Освітньо-професійна програма "Інжиніринг машин і обладнання" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

02-01-521М Кравець, С. В. and Форсюк, С. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної роботи (оформлення матеріалів заявки на винахід, додатки до методичних вказівок 02-01-514М) з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-516М Кравець, С. В. and Форсюк, С. Л. (2022) Методичні вказівки до проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання на тему: «Виробничі ситуації при експлуатації будівельної техніки з гідравлічною системою керування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

02-01-520М Лук’янчук, О. П. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень робочих процесів машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг машин та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-519М Лук’янчук, О. П. (2022) Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень робочих процесів машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг машин та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-65S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень робочих процесів машин” для здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг машин та обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-41S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Створення та експлуатація машин і обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-10S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Інтернет технології” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

02-01-11S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньопрофесійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

02-01-59S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «3D-моделювання рухомих об'єктів у T-flex CAD» ля здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

02-01-68S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Основи автоматизації комп’ютерного проектування машин в CAD-системах” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Створення та експлуатація машин і обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

Н

02-01-66S Налобіна, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Наукове забезпечення прогресивних технологій у сільському господарстві та переробній галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Агроінженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Освітня кваліфікація: магістр із спеціальності "Агроінженерія". [Освітні програми]

02-01-522М Налобіна, О. О. and Шимко, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-62S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Процеси переробки зернистих матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". [Силабус]

02-01-46S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-64S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за інтегрованими навчальними планами за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-44S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-45S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вібраційні процеси і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-61S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація та функціонування сучасного виробництва в галузі машинобудування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-63S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Динаміка робочих процесів машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-47S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будіндустрії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

02-01-523М Нечидюк, А. А. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Проєктування і розрахунок на міцність металевих конструкцій землерийно-транспортних машин рамного типу» з навчальної дисципліни «Проєктування металоконструкцій машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатації машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-524М Нечидюк, А. А. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Проєктування і розрахунок на міцність металевих конструкцій балкового типу» з навчальної дисципліни «Проєктування металоконструкцій машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатації машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-37S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Машини кар’єрного господарства” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-35S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Машини та обладнання технологічного транспорту” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-36S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Проєктування металоконструкцій машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Створення та експлуатація машин і обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-67S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Основи інженерної творчості ” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

This list was generated on Thu Feb 9 06:51:39 2023 UTC.