Items where Division is "Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Р | С | Т | Ф | Я
Number of items: 27.

Г

01-06-38 Галич, О. О. and Поплавський, Д. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Вимірювання в гідроенергетиці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-47 Герасимов, Г. Г. and Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи за темою «Обґрунтування параметрів і вибір обладнання паротурбінної установки» з навчальної дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

К

01-06-31 Костюк, О. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Паливо та обладнання для його спалювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-50 Кочмарський, В. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності». - Для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» Program of the Discipline «INTRODUCTION TO SPEC» Specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

01-06-48 Кочмарський, В. З. and Волощук, В. А. (2019) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-06-67 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Спеціальні питання тепломасообміну’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Special issues of heat and mass transfer » Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-73 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Systems of production and distribution of energy carriers» Specialty – 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-68 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Теплотехнологічні процеси і установки’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «» Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-44 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-51 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Теплоенергетика», «Гідроенергетика» спеціальностей 144 «Теплоенергетика» та 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. Частина друга [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-06-52 Куба, В. В. and Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» (Тема «Системи паливопостачання промислових підприємств») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

Р

Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Веремчук, А. І. (2019) Освітньо-професійна програма "Гідроенергетика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 145 "Гідроенергетика" галузі знать 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з гідроенергетики. [Освітні програми]

01-06-40 Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Галич, О. О. (2019) Методичні вказівки та робоча програма з виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-43 Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. (2019) Методичні вказівки з науково-дослідної практики та до виконання магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

С

01-06-71 Середа, В. В. (2019) Робоча програма „Проектування теплоенергетичних установок” для студентів спеціальності 144 „Теплоенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Рrogram of the Discipline „Design of heat power equipment ” specialty 144 „Heat power engineering”. [Робочі програми]

Т

01-06-65 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичне моделювання тепло-технологічних систем та процесів” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical modeling heat engineering systems and processes ". [Робочі програми]

01-06-64 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical models and optimization of heat and mass transfer". [Робочі програми]

01-06-16 Тимощук, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методи вимірювання параметрів стану гідротехнічних споруд гідроенергетичних та водогосподарських об’єктів” для всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline METHODS OF MEASUREMENT THE PARAMETERS OF THE STATE HYDROTECHNICAL CONSTRUCTIONS OF HYDROPOWER AND WATER EQUIPMENT OBJECTS. [Робочі програми]

01-06-39 Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-51 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 144 «Heat power enginnering». [Робочі програми]

01-06-53 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 14 «Electrical engineering», 145 «Hydropower». [Робочі програми]

Ф

01-06-41 Філіпович, Ю. Ю. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація гідроенергетичних об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Я

01-06-45 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового залікового контролю (модуль 1) з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-32 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового поточного контролю (модуль1) з навчальної дисципліни «Економіка енергетики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-72 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Робоча програма «Економіка енергетики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Energy economics" Specialty 145 "Hydropower". [Робочі програми]

01-06-46 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового залікового контролю (модуль 2) з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-33 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового поточного контролю (модуль 2) з навчальної дисципліни «Економіка енергетики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Thu Feb 9 05:04:16 2023 UTC.