Items where Division is "Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | П | Ц | Ш
Number of items: 54.

Б

04-05-74S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)». [Силабус]

04-05-51S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Якість, аналіз вимог та тестування програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-42S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи ГІС технологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-52S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-37S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економічна кібернетика", 051 "Економіка". [Силабус]

04-05-64S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи і технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Інформаційні технології в бізнесі» за спеціальністю 051 «Економіка». [Силабус]

04-05-53S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни Дискретний аналіз для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Економічна кібернетика, 051 Економіка. [Силабус]

04-05-54S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Python. Основи структур даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

04-05-50М Бабич, Т. Ю. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи програмування. Python» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-24S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи програмування. Python» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

04-05-46М Бабич, Т. Ю. and Грицюк, П. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з авчальної дисципліни «Нейро-нечіткі технології в моделюванні економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-45S Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015 «Професійна освіта» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-72S Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015 «Професійна освіта» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-44S Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015 «Професійна освіта» денної форми навчання". [Силабус]

В

04-05- 25S Василів, В. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інтернет-маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

04-05-26S Василів, В. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління ІТ-проектами» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти». [Силабус]

04-05-49S Василів, В. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інтернет-маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти». [Силабус]

04-05-43S Василів, В. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи цифрових технологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

04-05-75S Василів, В. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Цифрові технології в бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні технології спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

04-05-54М Василів, В. Б. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи цифрових технологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. Модуль 1. [Методичне забезпечення]

04-05-55М Василів, В. Б. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи цифрових технологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. Модуль 2. [Методичне забезпечення]

04-05-36S Волошин, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи автоматизації БІС» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології в бізнесі», спеціальності 051 Економіка. [Силабус]

04-05-59S Волошин, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи HTML, CSS, JS для розробки Web-сайтів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

04-05-58S Волошин, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інтерактивні Web-сайти PHP/MySQL» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Г

04-05-46S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)». [Силабус]

04-05-47S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». [Силабус]

Гладка, О. М. and Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Назарук, В. Д. (2021) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Інформаційні системи і технології» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

04-05-47М Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. (2021) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Грицюк, П. М. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією "Цифрові технології"). [Освітні програми]

04-05-56М Грицюк, П. М. and Рощенюк, А. М. and Барановський, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація 015.10 «Комп’ютерні технології») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-58М Грицюк, П. М. and Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»; «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»; «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Д

04-05-48М Джоші, О. І. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм за галузями знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-29S Джоші, О. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг»; «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

04-05-28S Джоші, О. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи теорій систем і управління» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». [Силабус]

К

04-05-57S Кардаш, О. Л. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології», спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

04-05-30S Карпович, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни “Математична логіка та теорія алгоритмів” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Цифрові технології дистанційної освіти” спеціальності 015.39 “Професійна освіта (цифрові технології)”. [Силабус]

04-05-50S Карпович, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни “Моделювання процесів оточуючого середовища” для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Технології захисту навколишнього середовища” спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. [Силабус]

04-05-52М Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-51М Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

04-05-69S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп`ютерні технології в навчальному процесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

04-05-57М Парфенюк, О. В. (2021) Методичні вказівки до проходження комп’ютерної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація 015.10 «Комп’ютерні технології») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-68S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні та комп’ютерні мережі, їх адміністрування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

04-05-77S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інженерна комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

07-03-64S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями», 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Силабус]

Ц

04-05-53М Цецик, С. П. and Гладка, О. М. and Карпович, І. М. (2021) Методичні вказівки та програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

04-05-38S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Технічні засоби навчання" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології". [Силабус]

04-05-39S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "ЛЮДИННО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ ТА ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології". [Силабус]

04-05-40S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Обробка зображень та мультимедіа" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології". [Силабус]

04-05-70S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології". [Силабус]

04-05-60S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-61S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-62S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Базовий курс інформатики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-63S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Комп’ютерний дизайн та видавничі системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-71S Шроль, Т. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування мобільних пристроїв» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015 «Професійна освіта». [Силабус]

This list was generated on Tue Jan 31 16:38:04 2023 UTC.