Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Д | З | Л | М | О | П | С
Number of items: 51.

А

06-02-48S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-47S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-52S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-68S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контроль і моніторинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-75S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту та надання впевненості» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»,спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-326М Антонюк, О. Р. (2022) Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту та надання впевненості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-56S Антонюк, О. Р. and Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни “Виробнича і переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-69S Антонюк, О. Р. and Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни “Виробнича і переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-324М Антонюк, О. Р. and Левицька, С. О. (2022) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий контроль і моніторинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-316М Антонюк, О. Р. and Осадча, О. О. and Зубілевич, С. Я. and Дорошенко, О. О. and Позняковська, Н. М. (2022) Методичні вказівки до виконання звіту з виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Д

06-02-319М Дорошенко, О. О. (2022) Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цифрові технології в управлінні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-66S Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення природокористування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-67S Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Цифрові технології в управлінні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

З

06-02-55S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-53S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-54S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-63S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-71S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Бізнес-консалтинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-62S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-328М Зубілевич, С. Я. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-консалтинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-43S Зінкевич, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування»,спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-64S Зінкевич, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

Л

06-02-65S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-72S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-74S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення оцінки економічного потенціалу суб’єкта господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо - професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-323М Левицька, С. О. (2022) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-325М Левицька, С. О. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-73S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Investment resources: classification, valuation, accounting» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-305М Левицька, С. О. and Антонюк, О. Р. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

М

06-02-18S Міклуха, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-36S Міклуха, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-77S Міклуха, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-78S Міклуха, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-330М Міклуха, О. Л. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-302М Міклуха, О. Л. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

О

06-02-59S Осадча, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Податкове планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-61S Осадча, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-322М Осадча, О. О. (2022) Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-60S Осадча, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Податкове планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-02-321М Осадча, О. О. (2022) Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Податкове планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Осадча, О. О. and Позняковська, Н. М. and Дорошенко, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

П

06-02-318М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-70S Павелко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-317М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-44S Павелко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-49S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-50S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика з організації цифрового робочого місця бухгалтера» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-320М Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання звіту з облікової практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-51S Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облікова практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

С

06-02-331М Сиротинська, А. П. (2022) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка»; «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-76S Сиротинська, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «ERP системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною про-грамою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціа-льністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

This list was generated on Thu Feb 9 06:17:53 2023 UTC.