Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Журналістики та українознавства" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | К | М | Ц | Ш
Number of items: 27.

Г

06-10-26 Гром, В. М. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-27 Гром, В. М. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП (за інтегрованими планами) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-14 Гуменюк, С. М. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Д

06-10-13 Дзюба, М. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-18 Дзюба, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline "THE ART OF PUBLIC SPEAKING" specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-31 Дзюба, М. М. and Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за усіма освітньо-професійними програмами спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

06-10-24 Дзюба, М. М. and Сидорчук, І. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

К

06-10-15 Клинова-Дацюк, Г. Д. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-32 Клинова-Дацюк, Г. Д. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП (за інтегрованими планами) заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-33 Клинова-Дацюк, Г. Д. and Гром, В. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» зі скороченим терміном навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "HISTORY AND CULTURE OF UKRAINE" for application (Bachelor) level of higher education specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» with shortened term of study. [Робочі програми]

06-10-29 Крупка, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для слухачів підготовчих курсів до зовнішнього незалежного оцінювання відділення довузівської підготовки та профільного навчання НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-40 Крупка, О. В. and Гуменюк, С. М. (2019) Методичні рекомендації до навчальних занять і самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для слухачів підготовчих курсів до зовнішнього незалежного оцінювання відділення довузівської підготовки та профільного навчання НУВГП. [Методичне забезпечення]

М

06-10-16 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Риторика» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-22 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективна комунікація в професійній діяльності» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-23 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-17 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Rhetoric” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-21 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Strategies and tactics of successful business communication” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-34 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-30 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Ukrainian as a foreign language” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-28 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. and Малевич, І. І. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Українська мова як іноземна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ц

Цибульський, В. І. (2019) Історія України. Україна в найдавніші часи (Назва з екрана). [Video]

Цибульський, В. І. (2019) Історія України. Східні слов'яни у давнину (Назва з екрана). [Video]

Цибульський, В. І. (2019) Історія України. Кочові народи на теренах України. Ч.2 (Назва з екрана). [Video]

Цибульський, В. І. (2019) Історія України. Східні слов'яни у давнину. Ч.2 (Назва з екрана). [Video]

Цибульський, В. І. (2019) Історія України. Cхідні слов'яни у давнину.-Ч.3. (Назва з екрана). [Video]

Ш

06-10-25 Шийка, С. В (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-19 Шийка, С. В (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "UKRAINIAN LANGUAGE IN THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

This list was generated on Sun Feb 25 01:23:54 2024 UTC.