Browse by Code

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 2.

01-01-26 Кропивко, С. М. (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Управління інвестиційними проектами у водному господарстві та природокористуванні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології», спеціалізація «Водна інженерія та водні технології» Program of the Discipline «Management of investment projects in water and environmental engineering» Specialty «194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technologies» specialization Water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-01-26 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Козішкурт, С. М. and Волк, П. П. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи водного господарства та природооблаштування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітніми програмами «Гідромеліорація», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Sat Dec 9 09:31:54 2023 UTC.