Browse by Code

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 2.

03-01-62 Гомон, С. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Перспективні напрямки досліджень, проектування і застосування конструкцій з деревини і пластмас» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (за освітньо-професійною програмою “Промислове та цивільне будівництво”) всіх форм навчання Program of the Discipline «Prospective Lines of Research, Design and Application of Wooden and Plastics Structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» By educational-professional program «Industrial and civil construction». [Робочі програми]

03-01-62 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення та кошторисна справа» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Estimate and determination cost of building" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

This list was generated on Tue Dec 5 15:38:59 2023 UTC.