Items where Subject is "Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Ж | З | М | Н | П | Р | С
Number of items: 25.

І

Іванчук, Н. В. and Ivanchuk, N. V. (2020) Керування проектами (укр.) Project management (en.). [Опис дисципліни]

Іванчук, Н. В. and Ivanchuk, N. V. (2020) Основи web-програмування та web-дизайну (укр.) The basics of web-programming and web-design (en.). [Опис дисципліни]

04-02-37 Іващук, Я. Г. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання, 2 частина. [Методичне забезпечення]

Б

04-01-49 Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Г

04-01-85 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE AND SYSTEM PROGRAMMING specialty 122 computer science. [Робочі програми]

04-01-87 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline COMPUTER SYSTEMS specialty 122 computer science. [Робочі програми]

04-01-88 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline INFORMATION NETWORKS specialty 122 computer science. [Робочі програми]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2020) Комп'ютерні системи (укр.) Computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2020) Інформаційні мережі (укр.) Information networks (en.). [Опис дисципліни]

Ж

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2020) Розпізнавання образів (укр.) Object Recognition (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2020) Паралельні обчислення (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

04-01-48 Жуковський, В. В. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. and Ярощак, С. В. (2020) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

З

03-10-109 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-28 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

М

06-10-36 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-40 Мічута, О. Р. and Гладун, Л. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» (Частина 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» та освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2020) Командна розробка програмних проектів (укр.) Team development of software projects (en.). [Опис дисципліни]

04-01-87 Міщук, Г. Ю. and Уляньчук-Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійноюпрограмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline Team development of software projects Specialty 122 Computer Science. [Робочі програми]

Н

04-01-77 Назарук, В. Д. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека інформаційних систем та захист інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Program of the Discipline "Information systems security and information security" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-77 Назарук, В. Д. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека інформаційних систем та захист інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Program of the Discipline Information systems security and information security specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

П

04-01-20S Прищепа, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни Теорія ймовірностей і математична статистика для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки, спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

Р

04-01-05S Рощенюк, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Педагогічна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 "Інформаційні технології" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-09S Рощенюк, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою вищої освіти галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальність 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2020) Комп'ютерна практика (укр.) Computer practice (en.). [Опис дисципліни]

С

Степанченко, О. М. and Stepanchenko, O. M. (2020) Сучасні та спеціалізовані мови програмування (укр.) Modern and specialized languages of programming (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Jun 1 08:51:05 2023 UTC.