Items where Subject is "Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | Р | Т | Х | Ц | Ш
Number of items: 34.

І

04-01-65М Іванчук, Н. В. (2021) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-66М Іванчук, Н. В. (2021) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Розробка проектів засобами C#.NET» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-45S Іванчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Розробка проектів засобами С#.NET» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

Б

04-01-39S Бачишина, Л. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Сертифікація та ліцензування програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр»», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика», 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-57М Бачишина, Л. Д. and Демчук, О. С. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-55S Бомба, А. Я. and Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерна медицина» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Силабус]

04-01-50S Бомба, А. Я. and Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в імунології та епідеміології» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Силабус]

Г

04-01-40S Гаврилюк, В. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія комп’ютерних систем та методологія їх проєктування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика», 122 "Комп'ютерні науки". [Силабус]

Д

04-01-56M Демчук, О. С. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп‘ютерна математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп‘ютерні науки» спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» та «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-44S Демчук, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Актуальні проблеми "Data Mining"» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика», 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-55M Демчук, О. С. and Бачишина, Л. Д. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерна математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ж

04-01-51S Жуковський, В. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Проектування систем штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика", 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

З

04-01-62S Зубик, Я. Я. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Операційні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Силабус]

К

04-01-46S Климюк, Ю. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні технології об’єктно-орієнтованого програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика", 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-54S Климюк, Ю. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Методи та технології обчислювального інтелекту для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна інформатика, 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

04-01-42S Клімов, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Гідроінформатика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна інформатика, спеціальності Комп’ютерні науки. [Силабус]

04-01-64М Клімов, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гідроінформатика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2021) Гідроінформатика (укр.) Hydroinformatics (en.). [Опис дисципліни]

М

04-01-38S Мартинюк, П. М. (2021) Силабус освітньої компоненти «Дослідження еко-інформаційних систем методами математичного та комп'ютерного моделювання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна інформатика спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2021) Дослідження еко-інформаційних систем методами математичного та комп'ютерного моделювання (укр.). Investigation of eco-informational systems with mathematical and computer modelling methods (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Іванчук, Н. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук. [Освітні програми]

Мічута, О. Р. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук. [Освітні програми]

Н

04-01-48S Назарук, В. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні методи та технології захисту інформації" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Силабус]

Р

04-01-56S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальність 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-57S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальність 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2021) Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі (укр.) Methods of teaching mathematics and IT disciplines in high school (en.). [Опис дисципліни]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2021) Педагогічна практика (укр.) Pedagogical practice (en.). [Опис дисципліни]

Т

06-09-35S Тадеєва, М. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування (англійська) для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна інформатика за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Силабус]

04-01-41S Турбал, Ю. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Автоматизоване тестування програмних систем" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика", 122 "Комп'ютерні науки". [Силабус]

Х

04-01-24 М Харів, Н. О. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ц

04-01-67М Цвєткова, Т. П. (2021) Методичні вказівки до лабораторних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» спеціальності 113 "Прикладна математика», «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. Частина І. [Методичне забезпечення]

04-01-63М Цвєткова, Т. П. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика», «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-37S Цвєткова, Т. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

Ш

06-10-47S Шийка, С. В (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології». [Силабус]

This list was generated on Thu Jun 1 10:01:28 2023 UTC.