Items where Subject is "Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | К | Л | Н | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 21.

Б

02-01-30S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Новітні технології в агроінженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-50S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання у переробній галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-51S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування приводів сільськогосподарських машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-60S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-31S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

К

02-05-139М Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. and Парфенюк, О. В. (2022) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», розділ «Комп’ютерна графіка» на тему: «Моделювання складальної одиниці засобами САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами 27 «Транспорт», 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

02-01-11S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньопрофесійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

Н

02-01-70S Налобіна, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування та інженерне забезпечення сільськогосподарського виробництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» другого рівня вищої освіти за спеціаліьністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

02-01-66S Налобіна, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Наукове забезпечення прогресивних технологій у сільському господарстві та переробній галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

Налобіна, О. О. and Nalobina, O. O. (2022) Наукове забезпечення прогресивних технологій у сільському господарстві та переробній галузі (укр.). Scientific support of advanced technologies in agriculture and the processing industry (en.). [Опис дисципліни]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Агроінженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Освітня кваліфікація: магістр із спеціальності "Агроінженерія". [Освітні програми]

02-01-522М Налобіна, О. О. and Шимко, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

02-03-111М Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознав- ство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування» та «Агроінженерія» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Р

04-03-113S Реут, Д. Т. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Мехатронні системи техніки в АПК» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія», спеціальність 208 «Агроінженерія». [Силабус]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2022) Мехатронні системи техніки в АПК (укр.). Mechatronic systems of equipment in the agricultural industry (en.). [Опис дисципліни]

С

02-05-136М Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2022) Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична механіка (розділ «статика»)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Агроінженерія» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія», денної й заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-527М Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Логістика в агропромисловому комплексі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Т

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2022) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.). Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2022) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.). Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

Ш

02-01-81S Шимко, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» першого рівня вищої освіти за спеціаліьністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

02-01-80S Шимко, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Випробування та управління якістю в АПК» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» другого рівня вищої освіти за спеціаліьністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

This list was generated on Thu Jun 1 09:31:54 2023 UTC.