Items where Subject is "Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2014 > Випуск 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 84.

І

Івахів, Л. П. (2014) ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ ЩОДО ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 130-133.

А

Абросімова, К. А. (2014) ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 68-70.

Б

Бартощук, Я. Ю. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» КІВЕРЦІВСЬКЕ УГГ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 71-74.

Басюк, Г. П. (2014) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 75-78.

Басюк, М. О. (2014) МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РІВНЕЛІФТ»). Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 79-81.

Богданець, М. А. (2014) ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 86-89.

Бойчук, Б. О. (2014) СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ МІСТА РІВНЕ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 23-24.

Борейко, С. В. (2014) ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 90-93.

Брагіна, Я. В. (2014) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 94-96.

Браценюк, В. Ю. (2014) ПРОБЛЕМИ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 62-65.

Будник, Ю. А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «РІВНЕЛІФТ». Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 97-100.

Бурець, І. А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПАТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА МСФЗ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 101-103.

Білецька, Т. В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 82-85.

В

Васильчук, Н. В. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ГІДРОУДАРНОГО ПРИВОДА ДЛЯ ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 35-38.

Вербовська, С. О. (2014) ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 3-6.

Вознюк, М. С. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 104-106.

Г

Геніш, М. С. and Шукало, Є. Л. (2014) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ВОД, ЩО МІСТЯТЬ ФТОР. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 7-11.

Герус, О. І. (2014) ПОДАТКОВІ ВИТРАТИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 107-110.

Глевчук, С. О. (2014) ОФШОРНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 111-114.

Голуб, Б. М. (2014) ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ СТІЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ВОД СОРБЦІЄЮ ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 12-15.

Грицюта, А. В. (2014) ЕКСПЕРИМЕНТ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 115-118.

Д

Демчук, Т. П. (2014) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 50-53.

Ж

Жабровець, Н. В. (2014) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 119-122.

Жабровець, Н. В. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 123-124.

Жабровець, Н. В. (2014) СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 125-126.

Жукова, В. М. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 127-129.

К

Капранчук, О. І. (2014) КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВРАХУВАННЯМ САНАЦІЇ ЇХ ТРУБ ІЗ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 16-17.

Карпінська, М. М. (2014) СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 134-137.

Киселюк, І. Р. and Кашуба, Н. П. (2014) ВПЛИВ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 18-20.

Коваль, А. О. (2014) БИТВА НА ЖОВТИХ ВОДАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 286-287.

Коваль, А. О. (2014) ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 66-67.

Козачок, А. В. (2014) ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН СНД. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 138-141.

Козьмін, Ю. Є. (2014) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 142-144.

Козярчук, Ю. М. (2014) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 145-148.

Кондюба, Л. І. (2014) СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 149-152.

Л

Лавренчук, О. П. (2014) БОНУСИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 153-156.

Легка, С. А. (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 157-159.

Леженко, А. Ю. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 160-162.

Литвяк, К. В. (2014) СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА MAMONEC-TRANS. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 25-26.

Лукащук, Д. Ф. (2014) ОБЛІК ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 167-169.

Ляшук, А. М. (2014) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 170-173.

Ліпінська, О. В. (2014) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 163-166.

М

Мельник, О. В. (2014) ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 174-177.

Миронюк, Н. М. (2014) ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 178-181.

Мороз, М. Л. (2014) ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 182-184.

Мулярчук, О. В. (2014) СТРУКТУРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 185-187.

Мулярчук, О. В. (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 188-190.

Н

НУВГП, . (2014) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП-2014-1. [Файли]

Наумович, М. Ю. (2014) ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ (BIM). Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 27-30.

О

Одолінський, О. Л. (2014) РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 191-193.

Онищук, А. П. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА СПРОЩЕНОЮ ЗВІТНІСТЮ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 194-197.

П

Павлік, Б. and Зінчук, О. (2014) ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПЕРЕРОБКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 39-42.

Панасюк, Н. В. (2014) ВНУТРІШНЬОПРОФІЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІКРОКЛІМАТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ПРИМІЩЕННЯХ З МЕТАЛОПЛАСТИКОВИМИ ВІКНАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 54-57.

Петрук, М. М. (2014) УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 198-201.

Полунець, В. В. and Шимко, А. В. (2014) ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 43-49.

Полюхович, І. М. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЖКП «ПРОМИСЛОВЕ». Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 202-204.

Примас, О. О. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ З ДВОФАЗНИМ ВПРИСКУВАННЯМ ХОЛОДОАГЕНТУ В КОМПРЕСОР В УМОВАХ ПОМІРНОГО КЛІМАТУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 58-61.

Присяжнюк, І. В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ З ВРАХУВАННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 205-208.

Пінчук, Л. А. (2014) СОК ЯК НОВА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ АГРОФОРМУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 31-32.

Р

Ражик, А. М. (2014) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДП “РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ” В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 209-2012.

Рогов, Ю. В. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОМПОНЕНТУ ПРИ ЗМІШУВАННІ ЙОГО ІЗ СТІЧНОЮ ВОДОЮ В АПАРАТАХ ПРОТОЧНОГО ТИПУ З ПРИЗМАТИЧНИМ ПЕРФОРОВАНИМ ЛОТКОМ ДОЗУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 21-22.

Рождественець, А. О. (2014) ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 213-216.

Рудик, Т. Д. (2014) АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 217-218.

Рудик, Т. Д. (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 219-222.

Рудик, Т. Д. (2014) СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 223-226.

С

Себа, В. В. (2014) ІНФОРМАТИВНІСТЬ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ОПЕРАЦІЙНОГО ТА ФІНАНСОВОГО АУДИТУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 227-230.

Сидорчук, Н. В. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 231-232.

Скрипник, Н. В. (2014) УКРАЇНА У ВИМІРІ ПРОВІДНИХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 241-243.

Сопун, К. В. (2014) КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 244-247.

Сочинська, З. Я. (2014) НАЙПРИБУТКОВІША ГАЛУЗЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 21 СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 248-251.

Стеблюк, Ю. С. (2014) ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «УКРАЇНСЬКОЇ СІРНИКОВОЇ ФАБРИКИ». Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 252-255.

Столярчук, О. В. (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 256-258.

Сівачук, С. В. (2014) СТВОРЕННЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНИХ МІСЦЬ РІВНЕНЩИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 33-34.

Сікорська, Т. С. (2014) ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 233-236.

Сікорська, Т. С. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРОГОВАНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 237-240.

Т

Тимчук, С. М. (2014) АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 259-262.

Трофімчук, Т. М. (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ: МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 263-266.

Троян, О. І. (2014) ПОТОЧНІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЇХ РОЗРАХУНОК. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 267-270.

Турченюк, А. В. (2014) АНГЛІЙСЬКІ ВИГУКИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ЕКВІВАЛЕНТИ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 288-289.

Ф

Філатова, Т. О. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 271-273.

Ц

Цибульський, Д. А. (2014) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 274-276.

Ш

Шийка, Н. О. (2014) РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ЯКВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ПЛОДОРОЗСАДНИК». Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 277-279.

Шух, Т. В. (2014) ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 280-281.

Я

Ярошик, М. В. (2014) ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (1(1)). pp. 282-285.

This list was generated on Sun Jun 4 18:04:26 2023 UTC.