Browse by Year where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2012 > Вісник 2"