Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2020 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | З | К | Л | М | Н
Number of items: 20.

Г

Гаврилюк, В. А. and Бортнік, Т. П. and Ковальчук, Н. С. and Августинович, М. Б. and Havrуlіuk, V. А. and Bortnіk, T. Р. and Kovalchyk, N. S. and Avhustуnovуch, М. В. (2020) ВПЛИВ ДОБРИВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ МІСЦЕВИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, НА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 154-166.

Гопчак, І. В. and Яковишина, М. С. and Gopchak, I. V. and Yakovyshyna, M. S. (2020) ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-15.

Гурський, А. Й. and Каськів, М. В. and Hurskyi, A. Y. and Kaskiv, M. V. (2020) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХВОРОБ, ЯКІ ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН (ОЖИРІННЯ), ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 16-27.

З

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, Kh. A. (2020) ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗРОБКИ КЛЕСІВСЬКОГО РОДОВИЩА БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 28-37.

К

Клименко, М. О. and Борщевська, І. М. and Клименко, Л. В. and Турчина, К. П. and Михальчук, М. А. and Klуmenko, M. O. and Borshchevska, I. M. and Klуmenko, L. V. and Turchуna, K. P. and Mykhalchuk, M. A. (2020) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 38-49.

Клименко, М. О. and Буднік, З. М. and Копилова, О. М. and Klymenko, M. O. and Budnik, Z. M. and Kopulova, O. M. (2020) КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ Р. ІКВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 60-71.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Бєдункова, О. О. and Klymenko, M. O. and Pryshchepa, A. М. and Vozniuk, N. M. and Biedunkova, O. O. (2020) ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АГРОСФЕРИ ЗОНИ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЇЇ СТАЛІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 50-59.

Клименко, О. М. and Корнійко, Л. М. and Klymenko, O. M. and Korniiko, L. M. (2020) ПІДБІР ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 145-153.

Клименко, О. М. and Цьось, О. О. and Боярин, М. В. and Klуmenko, O. M. and Tsos, О. О. and Boіaryn, M. V. (2020) ВИЩА ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ВИЖІВКА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 72-82.

Ковальчук, С. В. and Kovalchuk, S. V. (2020) СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОСИСТЕМНИМ ФУНКЦІЯМ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 167-178.

Колесник, Т. М. and Бєдункова, О. О. and Клименко, В. О. and Kolesnyk, T. M. and Biedunkova, O. O. and Klymenko, V. O. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ДЕГРАДАЦІЇ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ, ПОРУШЕНИХ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 83-97.

Курилюк, О. М. and Kuryliuk, О. М. (2020) ФАКТОРИ ПОРУШЕННЯ ЕКОСИСТЕМ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 98-111.

Кушнірук, Ю. С. and Семенов, С. С. and Kushniruk, Y. S. and Semenov, S. S. (2020) ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ АВТОТУРИЗМ – ПРИЧИНИ ПОПУЛЯРНОСТІ, ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 112-119.

Л

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Likho, O. A. and Hakalo, O. I. (2020) МОНІТОРИНГ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОДОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 120-131.

М

Мороз, О. Т. and Moroz, A. T. (2020) ОЦІНКА РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ПОЛІГОНІВ І ЗВАЛИЩ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 132-144.

Н

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. (90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

This list was generated on Thu Apr 25 09:00:51 2024 UTC.