Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2011 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Я
Number of items: 36.

Є

Ємець, О. А. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ПІД ПАРАМЕТРИ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 227-232.

А

Атаєв, С. В. and Стефанишин, Д. В. (2011) ОЦІНКА РИЗИКУ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ КИЄВА ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ДІОКСИДОМ АЗОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 263-271.

Б

Біда, П. І. (2011) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНО-СОРБЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 23-30.

В

Власюк, А. П. and Кузло, М. Т. and Кушнір, І. О. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВОДОНАСИЧЕНОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ У ПРОЦЕСІ ЙОГО ОСУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 190-204.

Г

Гаврилов, В. И. and Московский, О. В. and Пищев, А. В. (2011) ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗОНАСЫЩЕННЫЕ ПЛАСТЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОТОЛКОУСТУПНОЙ ЛАВЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 173-176.

Гурин, В. А. and Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ «SІLVER DRІP» ПРИ ПОЛИВІ ВОДОЮ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 9-14.

Д

Дворкін, Л. Й. and Гарніцький, Ю. В. and Марчук, В. В. and Марчук, І. П. (2011) В’ЯЖУЧІ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ-ВИНОСУ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 119-126.

Дворкін, О. Л. and Чорна, І. В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ В'ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 135-141.

Дзензюр, Т. М. and Радіон, О. М. (2011) МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПРОСПЕКТУ МИРУ В м. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 154-159.

К

Ковальчук, В. А. (2011) РЕАГЕНТНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД АМОНІЙНОГО АЗОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 56-63.

Кожушко, Л. Ф. and Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ФІЛЬТРУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДІ ДРЕНАЖНОГО МОДУЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-8.

Коробійчук, В. В. (2011) ПРИНЦИПИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В НАПРУЖЕНОМУ МАСИВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 167-172.

Кусковець, С. Л. and Грицюк, М. В. and Андросюк, В. Я. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ З ПОЖЕЖАМИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2011 РІК ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З НИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 256-262.

М

Малащенко, В. О. and Федорук, В. А. and Стрілець, В. М. (2011) НОВИЙ НАПРЯМОК В КОНСТРУЮВАННІ МУФТ – ІНЕРЦІЙНО-ФРИКЦІЙНІ МУФТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 106-118.

Мартинюк, П. М. (2011) СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ В ПОРІВНЯННІ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. I. СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 205-212.

Мартинюк, П. М. (2011) СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ В ПОРІВНЯННІ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. II. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-220.

Мельничук, О. Ю. and Дзюбинська, О. В. (2011) СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 221-226.

Мельничук, О. Ю. and Махахей, Н. М. (2011) ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 233-239.

Місько, Ю. Ю. (2011) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 127-134.

Н

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

Німкович, Р. С. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЦЕНТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 248-255.

О

Ольховик, О. І. and Кузьміна, М. С. (2011) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ ПІДҐРУНТОВОГО КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 15-22.

Орлов, В. О. and Мінаєва, Н. Л. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ПРОМИВКИ ФІЛЬТРУЮЧОЇ ЗАСИПКИ В БАШТАХ-КОЛОНАХ З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОЮ ЗАСИПКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 31-36.

П

Пашенко, А. А. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ОПОЛЗНЕВОГО МАССИВА МЕТОДОМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫЙ ГРУНТ УЧАСТКА СПАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «АЛМАЗНЫЙ» МДЦ «АРТЕК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 177-181.

Петрівський, Я. Б. (2011) ОЦІНКА ЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВОГО ТИСКУ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТРІЩИНИ ГІДРОРОЗРИВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 148-153.

С

Саблій, Л. А. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 83-90.

Стефанишин, Д. В. (2011) ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ВИЛИВУ ВОДИ З БАСЕЙНУ ДОБОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРАМАГСЬКОЇ ГЕС-1. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 91-100.

Ступнік, М. І. and Маланчук, Є. З. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИСТИХ ПОРІД, ВЗАЄМОДІЮЧИХ З ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИМИ ВОДАМИ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ШАХТ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 160-166.

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ТРИШАРОВОЮ ЗАСИПКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 70-82.

Сівак, В. М. and Шепетько, Ю. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) МАТЕМАТИЧНЕМОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ІЗОТРОПНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 37-55.

Т

Тадєєва, О. О. and Тадєєв, О. А. (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У РАЙОНАХ АКТИВНИХ СУЧАСНИХ РУХІВ ТА ЗСУВІВ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 240-247.

Тишик, Н. С. (2011) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ВЕЛИКОПРОЛЬОТНИХ МЕТАЛЕВИХ ПЕРЕКРИТТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 142-147.

Ф

Филимонов, П. Е. and Морус, В. Л. (2011) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА "ЖИДКОСТЬ-ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ" В ПОЛЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 182-189.

Филипчук, Л. В. (2011) КОМПЛЕКСНЕ СТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ рН та Eh СТІЧНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВВЕДЕННЯ РЕАГЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 64-69.

Я

Ясінська, Л. Р. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШЕЗІ ТА КОЕФІЦІЄНТАШОРСТКОСТІ РУСЛА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ р. ДНІСТЕР В МЕЖАХ м. СТАРИЙ САМБІР ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 101-105.

This list was generated on Thu Feb 29 19:18:04 2024 UTC.