Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 3"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | Н | П | С | Ф | Ч
Number of items: 32.

Б

Беспалько, Р. І. and Романко, Р. М. and Bespalko, R. I. and Romanko, R. M. (2013) Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 375-383.

Боблях, С. Р. and Bobliakh, S. R. (2013) Технологічні схеми свердловинного гідровидобутку та підземного вилуговування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 427-436.

Г

Гироль, А. Н. and Girol, A. M. (2013) Концепция улучшения качества воды в водопроводных системах с помощья электромагнитных фильтров. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 58-67.

Гнєушев, В. О. and Филипчук, В. Л. (2013) Роль торфово-болотних комплексів у забезпеченні екологічної безпеки Північно-Західного регіону України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 404-411.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2013) Дослідження впливу інтенсивності перемішування мулової суміші на швидкість денітрифікації стічних вод. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 42-49.

Д

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Гарніцький, Ю. В. and Марчук, В. В. and Чорна, І. В. and Dvorkin, L. Y. and Dvorkin, О. L. and Garnіtsky, Y. V. and Marchuk, V. V. and Chorna, I. V. (2013) Вплив дисперсних наповнювачів на склад і структуру цементів низької водопотреби. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 356-364.

Дунаєва, Є. А. and Dunaieva, Y. A. (2013) Вплив змін клімату та умов землекористування на формування водних ресурсів території. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 32-41.

К

Корнієнко, В. Я. and Мачук, Є. Ю. and Коrniyenko, V. Y. and Machuk, E. Y. (2013) Технологічний процес видобутку бурштину за допомогою віброгідравлічного витягача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 412-418.

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2013) Моделювання вертикальних зміщень прилеглої території на Горбаківському водозаборі. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 50-57.

Куницький, С. О. and Kunytskyi, S. O. (2013) Застосування повного факторного експерименту до моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах з повною промивкою засипки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 77-85.

Л

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2013) Вплив атмосферних чинників на інтенсивність вторинного космічного випромінювання (за результатами 2012 року). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 451-459.

М

Малюга, В. В. and Maliuga, V. V. (2013) Розвиток процесів затоплення і підтоплення у сільському населеному пункті. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 3-8.

Матус, С. К. and Matus, S. K. (2013) Оцінка впливу рельєфних, кліматичних і технологічних факторів на умови формування водного режиму осушуваних земель. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 460-468.

Меддур, Ахмедсалахеддін and Meddour, Ahmed Salah Eddine (2013) Оцінка надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx","T-Tape" та "Silver Drip" в натуральних умовах експлуатації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 26-31.

Меддур, Ахмедсалахеддін and Meddour, Ahmed Salah Eddine (2013) Зміна надійності краплинних водовипусків "Silver Drip" при різних експлуатаційних режимах в лабораторних умовах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 9-16.

Мельник, В. М. and Бліндер, Ю. С. and Фесюк, О. В. and Melnуk, V. M. and Blinder, Y. S. and Fesіuk, O. V. (2013) Логіко-математичне моделювання площинної ерозії грунтів функціями відклику. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 437-450.

Н

НУВГП, . (2013) Титульна сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Титульная страница - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Зміст - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Содержание - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Content - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

НУВГП, . (2013) Front Page - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-3. [Файли]

П

Панчук, Ю. М. and Панчук, О. Ю. (2013) Деструктивні характеристики дрібнозернистого та крупнозернистого бетонів за малоциклових навантажень. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 348-355.

Пастушенко, В. Й. and Воєвода, В. В. and Pastushenko, V. Y. and Voiеvodа, V. V. (2013) Програмний модуль вимірювання витрати газу в складі SСADA-системи TRACE MODE. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 340-347.

Пелешко, І. Д. and Іванейко, В. М. and Юрченко, В. В. and Peleshko, I. D. and Ivaneyko, V. M. and Yurchenko, V. V. (2013) Змінні проектування для формулювання задач оптимізації топології стрижневих конструкцій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 365-374.

Попович, В. Ф. and Popovych, V. F. (2013) Використання агрогідрологічних моделей щодо оцінки водозабезпеченості зрошувальних модулів з метою визначенн пріоритетів модернізації та реконструкції зрошувальних систем. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 17-25.

С

Стадник, О. С. and Stadnyk, O. S. (2013) Шляхи зниження собівартості торфових пелет. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 419-426.

Степанюк, А. А. and Stepanjuk, A. A. (2013) Оцінка ефективності різних технологій з різним ступенем розпушення осушуваних мінеральних грунтів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 469-475.

Ступнік, М. І. and Калініченко, В. О. and Колосов, В. О. and Stupnik, M. I. and Kalinichenko, V. О. and Kolosov, V. O. (2013) Дослідження та удосконалення схем розкриття та підготовки глибоких горизонтів шахт Кривбасу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 398-403.

Ф

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2013) Електрохімічна обробка стічних вод в системах оборотного водопостачання підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 68-76.

Ч

Черней, Е. І. and Калько, А. Д. and Морозюк, С. В. and Cherney, E. I. and Kalko, A. D. and Moroziuk, S. V. (2013) Обгрунтування технології опробування і розробки важкопромивних розсипних родовищ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 384-397.

This list was generated on Sat Mar 2 04:16:29 2024 UTC.