Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2010"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | К | Л | М | Н | Р | Ф | Ш
Number of items: 18.

Г

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. and Андрійчук, С. О. (2010) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ КОРЧИК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 94-101.

Гущук, І. В. (2010) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 115-125.

Гущук, І. В. and Лико, Д. В. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 126-135.

Д

Долженчук, В. І. and Лико, С. М. and Крупко, Г. Д. (2010) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ТА РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 13-20.

Дубовий, О. В. (2010) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ БАГАТОРІЧНОГО СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 21-29.

К

Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Вербецька, К. Ю. (2010) РІЧКИ ЗАХІДНОЇ ГРУЗІЇ – ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНСНІ УМОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 3-12.

Клименко, О. М. and Бєдункова, О. О. and Петрук, А. М. (2010) ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ALLIUM CEPA L. (ЦИБУЛЯ ЗВИЧАЙНА) ТА LACTUCA SATIVA (САЛАТУ ПОСІВНОГО). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 76-85.

Коваль, С. І. and Косолапова, Е. В. (2010) ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВТРАТОЮЯКОСТІ ІМПОРТОВАНИХ В УКРАЇНУ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 42-48.

Кушнірук, Ю. С. and Ткачук, Н. Ф. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІОЕКОСИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 30-35.

Л

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. (2010) ВПЛИВ ВМІСТУ ЗАЛІЗА У ПИТНІЙ ВОДІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 70-75.

М

Мороз, О. С. (2010) ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 49-56.

Москалець, В. В. and Москалець, Т. З. and Москалець, В. І. and Піка, Ю. М. (2010) СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З ГЕКСАПЛОЇДНИМ ТРИТИКАЛЕ НА НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІАПВ НААНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 102-114.

Н

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

Р

Романчук, Л. Д. (2010) ОЦІНКА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОРГАНІЗМ ЗА РАХУНОК РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 36-41.

Ф

Фещенко, В. П. and Кучер, Г. А. and Стройванс, Л. Т. and Цуман, Н. В. (2010) КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ І ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО БАЛАНСУ В ЛІЗИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 57-62.

Фурман, В. М. and Троцюк, В. С. and Михальчук, М. А. (2010) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 86-93.

Ш

Шаталов, О. С. (2010) ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ СПОЛУК ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ВОДОПРОНИКНІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗМИТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 63-69.

This list was generated on Mon Feb 26 18:32:32 2024 UTC.