Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | В | Г | З | К | М | Н | П | Р | С | Ф | Ч | Ш
Number of items: 71.

Є

Єлісавенко, Ю. А. and Нейко, І. С. and Василевський, О. Г. and Прищепа, А. М. (2022) СТАН ПРИРОДНИХ ДУБОВИХ ЛІСІВ ДП «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛГ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 78-90.

Б

Базалій, В. В. and Домарацький, Є. О. and Козлова, О. П. and Базалій, Г. Г. and Добровольский, А. В. and Вознюк, Н. М. and Bazalii, V. V. and Domaratskyi, E. O. and Kozlova, O. P. and Bazalii, H. H. and Dobrovolskyi, A. V. and Vozniuk, N. M. (2022) ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, МІНЛИВІСТЬ СТІЙКОСТІ ДО БУРОЇ ІРЖІ У ГІБРИДІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ. НУВГП (2(98)). pp. 3-15.

Богатко, Н. М. and Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Богатко, А. Ф. (2022) РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛЬ РИБИ І РИБОПРОДУКТІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 20-37.

Бондар, О. Б. and Цицюра, Н. І. and Bondar, О. B. and Tsytsiura, N. I. (2022) ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАСАДЖЕНЬ ЛІСОВОГО ЗАКАЗНИКА «СУРАЗЬКА ДАЧА». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 3-14.

Бондарчук, С. П. and Бондарчук, Л. Ф. and Мерленко, І. М. and Федонюк, М. А. and Ковальчук, М. В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПОЛУКАМИ АЗОТУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 38-48.

Бондарчук, С. П. and Бондарчук, Л. Ф. and Мерленко, І. М. and Федонюк, М. А. and Ковальчук, Н. С. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПОЛУКАМИ АЗОТУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 38-48.

Борисюк, Б. В. and Гуреля, В. В. and Статник, І. І. and Borysіuk, B. V. and Нurelіa, V. V. and Statnyk, I. I. (2022) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФЛОРУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРУ ТИТАНОВИХ РУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 15-24.

Бєдункова, О. О. and Клименко, В. О. and Biedunkova, O. O. and Klymenko, V. O. (2022) ДІАГНОСТИКА ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ЛІСОВИХ, АГРАРНИХ І ВОДНО-БОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ, ПОШКОДЖЕНИХ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 3-19.

Бєдункова, О. О. and Ціпан, Ю. Р. and Biedunkova, O. O. and Tsipan, Yu. R. (2022) ПРОСТОРОВА МІНЛИВІСТЬ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІСОВОГО ҐРУНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 16-25.

В

Варжель, О. В. and Varzhel, O. V. (2022) ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 25-40.

Вознюк, Н. М. and Скиба, В. П. and Ганчук, М. М. and Усаченко, С. В. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ І ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ У МЕЖАХ СУХОСТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 49-68.

Г

Гаврилюк, В. А. and Бортнік, Т. П. and Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, С. В. and Мелимука, Р. Я. and Нavrуlіuk, V. А. and Bortnіk, T. Р. and Kovalchuk, N. S. and Нavrуlіuk, S. V. and Melуmuka, R. Ya. (2022) ВПЛИВ СУБСТРАТІВ НА ОСНОВІ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА РОЗВИТОК КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-14.

Гаджиева, С. Р. and Кадырова, Э. М. and Рустамова, У. Н. and Герасимов, Е. Г. and Hajiyeva, S. R. and Gadirova, E. M. and Rustamova, U. N. and Gerasimov, I. G. (2022) РОЛЬ НАНОЧАСТИЦ TiO2 В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 15-26.

Глухонець, А. О. and Морозова, Т. В. and Морозов, А. В. and Кобзиста, О. П. and Самойленко, І. В. and Стецюк, Л. М. and Нlukhonets, A. O. and Morozova, T. V. and Morozov, A. V. and Kobzysta, O. P. and Samoilenko, I. V. and Stetsiuk, L. M. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 40-54.

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Hryb, Y. V. and Petruk, A. M. (2022) ОСОБЛИВОСТІ КАСКАДНОЇ ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ НЕТРАДИЦІЙНИМИ КОРМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 25-36.

Гриб, Й. В. and Шинкарук, Л. А. and Куньчик, Т. М. and Нryb, Y. V. and Shynkaruk, L. А. and Kunchyk, T. M. (2022) ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЛООЗЕРСЬКОЇ ВОДОЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО КАНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 27-35.

Громаченко, К. Ю. and Яковишина, М. С. and Вітрук, Н. О. and Gromachenko, K. Y. and Yakovyshyna, M. S. and Vitruk, N. О. (2022) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 55-69.

Гунчак, А. В. and Паламарчук, Р. П. and Грищенко, О. М. and Гунчак, М. В. and Борщевська, І. М. (2022) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ СОЇ ПРОТИ ГРИБКОВИХ ХВОРОБ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 69-75.

З

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, H. A. (2022) ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 36-47.

Зінчук, М. І. and Мерленко, І. М. and Шворак, А. М. and Августинович, М. Б. and Ковальчук, Н. С. (2022) АПРОБАЦІЯ ЕКОЛОГО-СУБСТАНТИВНИХ КРИТЕРІЇВ НА ҐРУНТОВИХ ВІДМІНАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 91-102.

К

Кирильчук, А. М. and Грищенко, О. М. and Венцурик, А. В. and Бєдункова, О. О. (2022) ЗРОШУВАЛЬНА МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 103-119.

Кирильчук, А. М. and Ориник, Б. І. and Бровко, О. З. and Гакало, О. І. (2022) ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗМІНУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 120-134.

Кирильчук, А. М. and Шило, Л. Г. and Запасний, В. С. and Стецюк, Л. М. (2022) КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 135-149.

Кирильчук, А. М. and Шукайло, С. П. and Турчина, К. П. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН МЕЛІОРОВАНИХ ҐРУНТІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 150-164.

Клименко, В. О. and Klymenko, V. O. (2022) КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ПОРУШЕНИХ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 37-52.

Клименко, В. О. and Klуmenko, V. О. (2022) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 48-60.

Клименко, М. О. and Мошинський, В. С. and Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Klymenko, M. O. and Moshynskyi, V. S. and Biedunkova, O. O. and Statnyk, I. I. (2022) ВИБІР ІНДИКАТОРІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 61-73.

Колесник, Т. М. and Троцюк, В. С. and Залеський, І. І. and Фурман, В. М. and Kolesnyk, T. M. and Trotsіuk, V. S. and Zaleskyi, I. I. and Furman, V. M. (2022) ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ҐРУНТІВ (РЕНДЗИН) ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 53-61.

Комелькова, О. С. and Бєдунков, Г. В. and Komelkova, O. S. and Biedunkov, Н. V. (2022) ВНЕСОК ТОЧКОВИХ ТА ДИФУЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ У ФОРМУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО СТОКУ Р. УСТЯ В МЕЖАХ М. РІВНОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 63-73.

М

Малюта, Ю. С. and Брощак, І. С. and Ориник, Б. І. and Бровко, О. З. and Михальчук, М. А. (2022) ВИКОРИСТАННЯ БАРДИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 165-174.

Миронець, М. А. and Ціпан, Ю. Р. and Грицюк, І. І. and Семенюк, М. В. and Myronets, M. A. and Tsipan, Y. R. and Hrytsiuk, I. I. and Semeniuk, M. V. (2022) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 74-83.

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. (2022) МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 70-88.

Мороз, О. Т. and Ліхо, О. А. and Moroz, O. T. and Likho, O. A. (2022) АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 74-88.

Морозова, Т. В. and Ліхо, О. А. and Morozova, T. V. and Likho, O. A. (2022) ЕМІСІЯ СО2 З ҐРУНТІВ ПІД ЕНЕРГЕТИЧНИМИ КУЛЬТУРАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 89-103.

Н

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2306-5478

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2306-5478

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(98). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(98). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(98). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(99). НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2306-5478

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(99). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(99). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(99). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(100). НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(100). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(100). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(100). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(98). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(99). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(100). 2022. [Файли]

Никитюк, П. А. and Nykytiuk, P. A. (2022) БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ PINUS SYLVESTRIS L. ЗА ВПЛИВУ ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 175-184.

П

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. (2022) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З ЛІГУЛЬОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 185-196.

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. and Chechet, O. M. and Lytvynenko, O. P. and Miroshnichenko, O. I. (2022) ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ БДЖІЛ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА 2021 РІК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 105-115.

Польовий, В. М. and Майборода, Х. А. and Polоvуi, V. M. and Maiboroda, H. A. (2022) АКВАПОНІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 116-126.

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Polovyi, V. M. and Yashchenko, L. A. (2022) БАЛАНС КАЛІЮ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ УДОБРЕННЯ У ТРАДИЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 197-208.

Прищепа, А. М. and Варжель, О. В. and Prуshchepa, A. М. and Varzhel, O. V. (2022) СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 84-99.

Пічура, В. І. and Потрака, Л. О. and Білошкуренко, О. С. and Вознюк, Н. М. and Pichura, V. I. and Potraka, L. O. and Biloshkurenko, O. S. and Vozniuk, N. M. (2022) ЗАКОНОМІРНОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗМІН КЛІМАТУ У ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 89-104.

Пічура, В. І. and Потрака, Л. О. and Дудяк, Н. В. and Прищепа, А. М. and Pichura, V. I. and Potraka, L. O. and Dudiak, N. V. and Prуshchepa, A. М. (2022) ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНЕ БОНІТУВАННЯ СТЕПОВИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 104-121.

Р

Романчук, Л. Д. and Ціпан, Ю. Р. and Romanchuk, L. D. and Tsipan, Yu. R. (2022) ДИНАМІКА КАТАЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ У ПОСТПІРОГЕННІЙ ЕКОСИСТЕМІ ЛІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 209-221.

С

Семенюк, М. В. and Миронець, М. А. and Грицюк, І. І. and Писаренко, В. О. and Кондратюк, Н. В. and Semeniuk, M. V. and Myronets, M. A. and Hrytsiuk, I. I. and Pysarenko, V. O. and Kondratiuk, N. V. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН ФІТОКОЛЕКЦІЙ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 127-137.

Скок, С. В. and Скрипчук, П. М. and Skok, S. V. and Skrypchuk, P. M. (2022) ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК КОШОВА ТА ВЕРЕВЧИНА У ЗОНІ УРБОГЕННОГО ВПЛИВУ МІСТА ХЕРСОН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 122-134.

Статник, І. І. and Statnyk, I. I. (2022) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 135-146.

Ф

Фандалюк, А. В. and Полічко, В. С. and Ліхо, О. А. (2022) ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 222-235.

Фурман, В. М. and Мороз, О. С. and Люсак, А. В. and Ткачук, С. О. and Furman, V. M. and Moroz, O. S. and Liusak, A. V. and Tkachuk, S. О. (2022) МОНІТОРИНГ РЕАКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА УДОБРЕННЯ ФОСФОАЗОТИНОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 147-160.

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2022) ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИТА ОЗИМОГО НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 114-122.

Ч

Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. and Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Chechet, O. M. and Lytvynenko, O. P. and Miroshnichenko, O. I. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. (2022) ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ФІЛОМЕТРОЇДОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2019–2021 РОКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 138-148.

Ш

Швець, О. and Shvets, O. (2022) АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 100-113.

This list was generated on Thu Apr 25 04:50:13 2024 UTC.