Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Г | Ж | К | М | Н | О | Х | Ц | Ш
Number of items: 25.

Є

Євтух, М. І. and Гамма, Т. В. and Годлевський, П. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Фізична культура і спорт" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту. [Освітні програми]

Г

Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Гладка, О. М. and Волошин, В. С. (2022) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: магістр з інформаційних технологій в бізнесі. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта" спеціалізації 015.39 "Цифрові технології" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією "Цифрові технології". [Освітні програми]

Ж

Жемба, А. Й. and Качан, О. І. and Ханін, І. Г. and Вашай, Ю. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини" Галузі знань 29 "Міжнародні відносини". Кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин. [Освітні програми]

К

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Гроховська, Ю. Р. and Вознюк, Н. М. and Клименко, Л. В. (2022) Освітньо-наукова програма "Екологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки". Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Клименко, М. О. and Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. (2022) Освітньо-наукова програма "Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Коротун, С. І. and Громаченко, К. Ю. and Конарівська, О. Б. (2022) Освітньо-професійна програма "Туризм" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: бакалавр з туризму. [Освітні програми]

Коротун, С. І. and Громаченко, К. Ю. and Конарівська, О. Б. (2022) Освітньо-професійна програма "Туризм" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: магістр з туризму. [Освітні програми]

Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. and Скорина, Т. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Готельно-ресторанна справа" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи. [Освітні програми]

Кочубей, А. В. and Сокаль, В. А. and Якубовська, С. С. (2022) Освітньо-професійна програма "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю" ID16490 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з освітніх, педагогічних наук. [Освітні програми]

Кравець, С. В. and Науменко, Ю. В. and Лук’янчук, О. П. and Нечидюк, А. А. and Серілко, Д. Л. (2022) Освітньо-професійна програма "Інжиніринг машин і обладнання" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Кристопчук, М. Є. and Хітров, І. О. and Тхорук, Є. І. and Швець, М. Д. and Никончук, В. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Кваліфікація: магістр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті). [Освітні програми]

М

Марчук, М. М. and Ігнатюк, Р. М. and Стадник, О. С. and Марчук, Р. М. and Величко, Р. П. and Кнап, Є. А. (2022) Освітньо-професійна програма "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт". Кваліфікація: магістр автомобільного транспорту. [Освітні програми]

Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. and Потапчук, І. В. and Лушнікова, Н. В. and Сергіюк, І. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Архітектура та містобудування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: магістр архітектури та містобудування. [Освітні програми]

Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. and Потапчук, І. В. and Сергіюк, І. М. (2022) Освітньо-наукова програма "Архітектура та містобудування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Н

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Агроінженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Освітня кваліфікація: магістр із спеціальності "Агроінженерія". [Освітні програми]

Нестерчук, Н. Є. and Григус, І. М. and Нагорна, О. Б. (2022) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фізична терапія» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія» спеціалізація «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я». Кваліфікація: магістр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією "Фізична терапія". [Освітні програми]

Ногас, А. О. and Гуцман, С. В. and Гамма, Т. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Фізкультурно-спортивна реабілітація" ID54292 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту. [Освітні програми]

О

Осадча, О. О. and Позняковська, Н. М. and Дорошенко, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

Х

Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. and Тхорук, Є. І. and Швець, М. Д. (2022) Освітньо-професійна програма "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Кваліфікація: бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті). [Освітні програми]

Ц

Цецик, Я. П. and Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. (2022) Освітньо-професійна програма "Управління інформаційними комунікаціями" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво". Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. [Освітні програми]

Цимбалюк, В. І. and Міщук, І. В. and Гришко, В. І. and Семчук, А. Г. and Водоп’ян, Т. В. and Пелешок, І. І. and Варламова, Ю. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Право" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право" Кваліфікація: бакалавр права. [Освітні програми]

Цимбалюк, В. І. and Міщук, І. В. and Гришко, В. І. and Швець, О. М. and Шевчук, О. П. and Юсюк, І. В. and Яковчук, Я. В. and Градиська, Ю. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Право" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право" Кваліфікація: Магістр з права. [Освітні програми]

Ш

Шаталов, О. С. and Туровська, Г. І. and Довбенко, Т. О. (2022) Освітньо-професійна програма "Охорона праці" першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 263 "Цивільна безпека" галузі знань № 26 "Цивільна безпека". Кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки. [Освітні програми]

Шпак, С. Г. and Ставицький, О. О. and Сарнавська, О. В. and Смольська, Л. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 058 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

This list was generated on Wed Feb 21 11:39:42 2024 UTC.