Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Щ
Number of items: 55.

А

Антонова, С. Є. and Мартинюк, Г. Ф. and Тихончук, Л. Х. and Шинкарук, А. Л. (2023) Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Антонюк, О. Р. and Левицька, С. О. and Осадча, О. О. and Павелко, О. В. and Зубілевич, С. Я. and Позняковська, Н. М. and Зінкевич, О. В. and Дорошенко, О. О. and Міклуха, О. Л. and Сиротинська, А. П. (2023) Освітньо-професійна програма "Аудит та податковий консалтинг" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

Б

Басюк, Т. О. and Залеський, І. І. and Косяк, Д. С. (2023) Освітньо-професійна програма "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 "Географія" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: бакалавр географії. [Освітні програми]

Г

Гамма, Т. В. and Нестерчук, Н. Є. and Годлевський, П. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Фізкультурно-спортивна реабілітація" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" Галузь знань 01 "Освіта/ Педагогіка" Кваліфікація: магістр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Фізкультурно-спортивна реабілітація». [Освітні програми]

Гладка, О. М. and Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

Григус, І. М. and Нестерчук, Н. Є. and Нагорна, О. Б. and Ногас, А. О. (2023) Освітньо-наукова програма "Фізична терапія, ерготерапія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація". Галузь знань 22 "Охорона здоров'я". Кваліфікація: доктор філософії з терапії та реабілітації. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Антонюк, М. М. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Мороз, М. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хiмiчна iнженерiя та бiоiнженерiя". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Парфенюк, О. В. and Бабич, Т. Ю. (2023) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології) " галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією "Цифрові технології". [Освітні програми]

Д

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Бордюженко, О. М. and Поп’як, А. Г. (2023) Освітньо-професійна програма "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю №192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань №19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: магістр з будівництва та цивільної інжененерії. [Освітні програми]

Древецький, В. В. and Рудик, А. В. and Сафоник, А. П. and Маланчук, Є. З. and Реут, Д. Т. and Шмигельський, Б. Л. (2023) Освітньо-професійна програма "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" галузі знань № 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації". Кваліфікація: магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки. [Освітні програми]

З

Залужна, А. Є. and Шадюк, Т. А. and Клюха, О. О. (2023) Освітньо-професійна програма «СОЦIАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА IНФОРМАЦIЙНА КУЛЬТУРА» Дpyroro (маriстерськоrо) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 028 «Менеджмент соцiокультурноi дiяльностi» rалузi знань 02 «Культура i мистецтво» Квалiфiкацiя: маriстр з менеджменту соцiокультурноi дiяльностi. [Освітні програми]

К

Клименко, О. М. and Клименко, М. О. and Гончар, В. М. and Прищепа, А. М. and Фізик, І. В. and Буднік, З. М. and Стецюк, Л. М. and Ємельянов, О. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Лісове господарство" Другого рівня вищої освіти За спеціальністю 205 "Лісове господарство" Галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" Кваліфікація: магістр з лісового господарства. [Освітні програми]

Климюк, Ю. Є. and Бомба, А. Я. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Прищепа, О. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Шеремет, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи і технології" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Корнієнко, В. Я. and Маланчук, З. Р. and Заєць, В. В. and Васильчук, О. Ю. (2023) Освітньо-професійна програма "Гірництво" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 184 "Гірництво" галузі знань 18 "Виробництво та технології". Кваліфікація: магістр з гірництва. [Освітні програми]

Король, Б. О. and Костюкевич, Р. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Управління проєктами" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту. [Освітні програми]

Коротун, С. І. and Кушнір, Н. Б. and Конарівська, О. Б. and Коротун, О. П. and Болотюк, Р. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Туризм і рекреація" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм і рекреація" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: бакалавр з туризму і рекреації. [Освітні програми]

Коротун, С. І. and Кушнір, Н. Б. and Конарівська, О. Б. and Коротун, О. П. and Федорчук, П. Ю. (2023) Освітньо-професійна програма "Туризм і рекреація" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм і рекреація" галузі знань 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: магістр з туризму і рекреації. [Освітні програми]

Кузло, М. Т. and Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. (2023) Освітньо-професійна програма «АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ ТА АЕРОДРОМИ» другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 192 «Будiвництво та цивiльна iнженерiя» галузi знань 19 «Apxiтeктypa та будiвництво» Квалiфiкацiя: магiстр з будiвництва та цивiльноi iнженерiї. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво та торгівля" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: магістр підприємництва та торгівлі. [Освітні програми]

Кізєєв, М. Д. and Проценко, С. Б. and Новицька, О. С. and Кравченко, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація : магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Л

Ляхович, О. О. and Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. and Скаковська, С. С. (2023) Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту. [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Приходько, А. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Землеустрій та кадастр" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

М

Макаренко, Р. М. and Бабич, Є. М. and Ткачук, О. А. and Мартинов, С. Ю. (2023) Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Мартинов, С. Ю. and Квартенко, О. М. and Шадура, В. О. and Трохимчук, Я. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Водопостачання та водовідведення" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Масюк, Г. Х. and Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Промислове та цивільне будівництво" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Кондрацька, Н. М. and Мельник, Л. М. and Мошич, С. З. (2023) Освітньо-професійна програма "Фiнанси, банкiвська справа та страхування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фiнанси, банкiвська справа, страхування та фондовий ринок" Галузі знань 07 "Управлiння та адмiнiстрування" Кваліфікація: Магістр фiнансiв, банкiвськоi страви та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Кондрацька, Н. М. and Мельник, Л. М. and Подлевський, А. А. and Дума, В. Л. (2023) Освітньо-професійна програма "Фiнансио банкiвська справа та страхування" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фiнанси, банкiвська справа, страхування та фондовий ринок" Галузі знань 07 "Управлiння та адмiнiстрування" Кваліфікація: бакалавр фiнансiв, банкiвськоI страви та страхування. [Освітні програми]

Мельничук, В. Г. and Холоденко, В. С. and Мельничук, Г. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Геологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: бакалавр з наук про Землю. [Освітні програми]

Мічута, О. Р. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: магістр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Бізнес-аналітика" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" Кваліфікація: Бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Юрчик, Г. М. and Рощик, І. А. (2023) Освітньо-професійна програма "Управління персоналом і економіка праці" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Н

Наконечна, О. П. and Залужна, А. Є. and Коберська, Т. А. (2023) Освітньо-професійна програма "Креативна та цифрова культура" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 "Культурологія" галузі знань 03 "Гуманітарні науки". Кваліфікація: бакалавр культурології. [Освітні програми]

О

Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. and Штука, І. А. (2023) Освітньо-професійна програма "Середня освіта (Історія)" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 "Середня освіта (Історія)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр освіти (за предметною спеціальністю "Історія") Вчитель історії. [Освітні програми]

Олійник, Оксана Олексіївна and Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Фурманець, О. А. and Фурман, В. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Агрохімія і ґрунтознавство" (ID 21618) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація : магістр з агрономії. [Освітні програми]

П

Прищепа, А. М. and Статник, І. І. and Ковальчук, Н. С. and Варжель, О. В. and Золотарьова, І. Б. (2023) Освітньо-професійна програма "Технології захисту навколишнього середовища" Другог рівня вищої освіти за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" Галузі знань №18 "Виробництво та технології" Кваліфікація: магістр з технології захисту навколишнього середовища. [Освітні програми]

С

Сондак, В. В. and Гроховська, Ю. Р. and Полтавченко, Т. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство", кваліфікація "Магістр з водних біоресурсів та аквакультури". [Освітні програми]

Старіков, В. С. and Нестерчук, Н. Є. and Гамма, Т. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Фітнес та рекреація" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" Галузь знань 01 "Освіта/ Педагогіка" Кваліфікація: магістр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Фітнес та рекреація». [Освітні програми]

Статник, І. І. and Прищепа, А. М. and Ковальчук, Н. С. and Варжель, О. В. and Золотарьова, І. Б. and Ключник, Д. (2023) Освітньо-професійна програма "Технології захисту навколишнього середовища" (ID458) Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" Галузі знань 18 "Виробництво та технології" Кваліфікація: Бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища. [Освітні програми]

Стахів, О. А. and Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво та торгівля" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: бакалавр підприємництва та торгівлі. [Освітні програми]

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Хоружий, М. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Верстати та технології механічної обробки матеріалів" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" галузі знань 13 "Механічна інженерія" Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки. [Освітні програми]

Судук, О. Ю. and Щербакова, А. С. and Безтелесна, Л. І. (2023) Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій і адміністрування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту. [Освітні програми]

Сунічук, С. В. and Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Тимощук, В. С. and Галич, О. О. (2023) Освітньо-професійна програма "Гідроенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 145 "Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з гідроенергетики. [Освітні програми]

Т

Тихончук, Л. Х. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. and Шинкарук, А. Л. and Мартинюк, Г. Ф. and Цецик, Я. П. (2023) Освітньо-професійна програма "Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування"; Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Тихончук, Л. Х. and Антонова, С. Є. and Мартинюк, Г. Ф. and Шинкарук, А. Л. and Левицька, С. О. and Бучинський, О. А. (2023) Освітньо-професійна програма "Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування"; Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Ткачук, О. А. and Ліпянін, В. А. and Піліпака, Л. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Міське будівництво та господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Ф

Филипчук, В. Л. and Кусковець, С. Л. and Туровська, Г. І. and Довбенко, Т. О. (2023) Освітньо-професійна програма "Охорона праці" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 263 "Цивільна безпека" галузі знань № 26 "Цивільна безпека" Кваліфікація: Магістр з цивільної безпеки. [Освітні програми]

Фурманець, О. А. and Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, Оксана Олексіївна and Фурман, В. М. and Солодка, Т. М. (2023) Освітньо-наукова програма "Агрохімія і ґрунтознавство" (ID 32542) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація : магістр з агрономії. [Освітні програми]

Х

Холоденко, В. С. and Будз, О. П. and Мельничук, В. Г. (2023) Освітньо-професійна програма "Гідрологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" галузі знань 10 "Природничі науки", кваліфікація: Бакалавр з наук про Землю. [Освітні програми]

Христюк, А. О. and Древецький, В. В. and Сафоник, А. П. and Реут, Д. Т. (2023) Освітньо-професійна програма "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" галузі знань 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації" Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки. [Освітні програми]

Ц

Цецик, Я. П. and Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. (2023) Освітньо-професійна програма "Управління інформаційними комунікаціями" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво". Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. [Освітні програми]

Цимбалюк, В. І. and Кафарський, В. І. and Дуліба, Є. В. and Міщук, І. В. and Гришко, В. І. and Сахнюк, В. В. (2023) Освітньо-наукова програма "Право" Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право". Кваліфікація: доктор філософії з права. [Освітні програми]

Цимбалюк, В. І. and Міщук, І. В. and Рогозіннікова, К. С. and Гришко, В. І. (2023) Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність" галузі знань 26 "Цивільна безпека" Кваліфікація: Магістр правоохоронної діяльності. [Освітні програми]

Ш

Шпак, С. Г. and Ставицький, О. О. and Ставицька, О. Г. and Смольська, Л. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Психологія" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

Щ

Щербакова, А. С. and Судук, О. Ю. and Кожушко, Л. Ф. (2023) Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

This list was generated on Wed Feb 21 11:56:20 2024 UTC.