Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Л | М | Н | С | Х
Number of items: 43.

Л

Лагоднюк, О. А. (2016) Положення про робочу програму навчальної дисципліни. [Законодавчі та нормативно правові документи]

М

Мошинський, В. С. (2016) Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про проведення відкритих занять в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Порядок проведення вступного фахового випробовування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Система та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про відділ якості освіти Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про підготовче відділення Національного університету водного господарства та природокористування (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про Студентську раду Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про екзаменаційну комісію (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про факультет (навчально-науковий інститут). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про адміністративно-господарську частину (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про відділ дистанційного навчання. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про навчально-методичний відділ. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Проект наказу про склад наглядової ради НУВГП. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про відділ по роботі зі студентами. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Концепція розвитку іншомовної освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП (СТАРА РЕДАКЦІЯ). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Порядок працевлаштування випускників Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

Мошинський, В. С. (2016) Положення про відділ інформаційних технологій. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення щодо забезпечення оприлюднення інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про відділ у справах студентів. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Submitted)

Мошинський, В. С. (2016) Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ (ПЕРЕСЕЛЕННЯ, ВИСЕЛЕННЯ) СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ (ДОКТОРАНТІВ) УНІВЕРСИТЕТУ В ГУРТОЖИТКИ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2016) Тимчасове положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у Національному університеті водного господарства та природокористування на 2016-2017 навчальний рік. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Н

НУВГП, . (2016) Перелік нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2016) ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНІЙ СИСТЕМІ (ЄКТС) (зі змінами та доповненнями). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

НУВГП, . (2016) Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра (варіативна частина). [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

НУВГП, . (2016) Cоціальний звіт (повна версія). [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2016) Cоціальний звіт (презентація). [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2016) Соціальний звіт англійською мовою/Social Report. [Законодавчі та нормативно правові документи]

С

Сорока, В. С. (2016) Технологічна інструкція студента університету щодо перегляду та вибору навчальних дисциплін. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Х

Хоменчук, О. А. (2016) План роботи сектору інформаційних технологій. [Законодавчі та нормативно правові документи]

This list was generated on Tue Mar 21 08:45:34 2023 UTC.