Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: . | Б | Д | М | Н
Number of items: 23.

.

., . (2020) Тимчасовий порядок здачі курсових робіт/проєктів здобувачами вищої освіти НУВГП на період карантину. [Законодавчі та нормативно правові документи]

., . (2020) Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо організації та проведення навчальних занять у дистанційній формі. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Б

Бабич, Є. М. (2020) ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОГО, ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 2013 – 2020 рр. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Д

Древецький, В. В. and Василець, С. В. and Ахромкін, А. О. and Василець, К. С. (2020) Звіт з науково-дослідної роботи «Вимірювання та облік електричної енергії із застосуванням вимірювальних трансформаторів струму в умовах зниженого навантаження». [Законодавчі та нормативно правові документи]

М

Мошинський, В. С. (2020) Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті водного господарства та природокористування (нова редакція). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про юридичну клініку Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Концепція поєднання навчання, інновацій та наукових досліджень в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію робототехніки та керування Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про неформальну та інформальну освіту Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Порядок подання документів на конкурс підручників, навчальних посібників та монографій через ЕДО. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про Центр неформальної освіти Національного університету водного господарства. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Стратегія інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2025 року. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Тимчасовий стандарт вищої освіти НУВГП за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 "Цивільна безпека", спеціальність 263 "Цивільна безпека". [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення опису навчальної дисципліни через електронний документообіг I-doc. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. and Олексін, Ю. П. and Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. and Крупка, О. В. (2020) Стандарт вищої освіти України (Тимчасовий до прийняття офіційного стандарту МОН України): Cередня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 014.03 "Cередня освіта" ("Історія", галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка", кваліфікація: бакалавр освіти (за предметною спеціальністю "Історія"). Вчитель історії. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Н

НУВГП, . (2020) ПОРЯДОК ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИПУСКНИКІВ СТОСОВНО ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Положення про науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій і споруд Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Порядок вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти заочної форми навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) РЕКОМЕНДАЦІЇ до формування переліку навчальних дисципліни вільного вибору в освітньо-професійних програмах першого (бакалаврського) рівня підготовки «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 "Комп’ютерні науки"), «Прикладна математика» (спеціальність 113 "Прикладна математика"), «Інтернет речей» (спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"). [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування (Втратив чинність) Нова редакція http://ep3.nuwm.edu.ua/20073/. [Законодавчі та нормативно правові документи]

This list was generated on Tue Mar 21 06:53:25 2023 UTC.