Робоча програма навчальної дисципліни «Організація моніторингу і контролю проектів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «ORGANIZATION OF PROJECT MONITORING AND CONTROL» specialty 073 «MANAGEMENT»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-08-09 Король, Б. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація моніторингу і контролю проектів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «ORGANIZATION OF PROJECT MONITORING AND CONTROL» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-60,1.pdf

Download(967kB)

Анотація

Викладання дисципліни «Організація моніторингу і контролю курсу – дати студентам знання про суть, основні принципи і функції моніторингу і контролю в проекті, форми й методи моніторингу і контролю, основні методологічні підходи до їх застосування. проектів» є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері управління проектами.Основне призначення Курс «Організація і моніторингу проектів» є дисципліною фахової підготовки спеціалізації фахівців за спеціалізацією «Управління проектами». В найпоширенішій у світі «важкій» методології управління проектами за стандартом PMBoK моніторинг і контроль є окремою групою процесів проектного управління і охоплює 11 процесів. Teaching the discipline "Organization of project monitoring and control" is an integral part of the training of highly skilled experts in the field of project management. The main purpose of the course – to give students knowledge about the essence, the basic principles and functions of monitoring and control in the project, the forms and methods of monitoring and control, the main methodological approaches to their application. The course "Organization of project monitoring and control" is a discipline of professional training of specialists specializing in "Project Management". In the world's most widespread "heavy" PMBoK project management methodology, monitoring and control is a separate group of project management processes and covers 11 processes.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-08-09, управління проектами, моніторинг проектів, контроль проектів, project management, project monitoring, project control
Шифр: 06-08-09
Тематики: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 19 Лип 2018 11:30
Останні зміни: 19 Лип 2018 11:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10331
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року