Робоча програма "Діагностика і моніторинг стану здоров’я" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Program of the Discipline DIAGNOSTICS AND MONITORING STATUS OF HEALTH specialty 227 Physical therapy, ergotherapy branch of knowledge 22 Health сare

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

08-03-02 Григус, І. М. (2018) Робоча програма "Діагностика і моніторинг стану здоров’я" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Program of the Discipline DIAGNOSTICS AND MONITORING STATUS OF HEALTH specialty 227 Physical therapy, ergotherapy branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

[img] Text
08-03-02 (1).pdf

Download(706kB)

Анотація

Діагностика і моніторинг стану здоров’я є необхідною навчальною дисципліною у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Мета викладання дисципліни – вивчення основних понять медицини, ознайомлення з основними та додатковими методами обстеження пацієнтів, вміти оцінити стан здоров’я, відповідно грамотно призначити реабілітаційні заходи і перевірити їх ефективність. Також навчити майбутніх фахівців розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної реабілітації на етапах відновлювального лікування. Diagnostics and monitoring status of health is a necessary discipline in the field of knowledge 22 "Health care". The purpose of teaching discipline is to study the basic concepts of medicine, to get acquainted with the basic and additional methods of examination of patients, be able to assess the state of health, to properly designate rehabilitation measures and to check their effectiveness. Also, to train future specialists to develop observation, research interests, ability to determine the general condition of the patient, to see the slightest changes in his condition, and thereby provide a flexible tactic of the use of physical rehabilitation at the stages of restorative treatment.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 08-03-02, обстеження, методи, функціональний стан хворого, діагноз, examination, methods, functional state of the patient, diagnosis
Шифр: 08-03-02
Тематики: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 11 Жов 2018 11:27
Останні зміни: 11 Жов 2018 11:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11477
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року