ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБАЧОЇ КРОПИВИ П’ЯТИЛОПАТЕВОЇ (LEONURUS QUINQUELOBATUS GILIB.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Світельський, М. М. та Іщук, О. В. та Федючка, М. І. та Пінкіна, Т. В. та Матковська, С. І. та Svitelskyi, M. M. та Ishchuk, O. V. та Fedіuchka, M. I. та Pinkina, T. V. та Matkovska, S. I. (2017) ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБАЧОЇ КРОПИВИ П’ЯТИЛОПАТЕВОЇ (LEONURUS QUINQUELOBATUS GILIB.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). с. 3-9.

[img] Text
Vs801 зах.pdf

Download(139kB)

Анотація

В статті наведено результати досліджень із вивчення еколого-біологічних особливостей собачої кропиви п’ятилопатевої (Leonurus quinquelobatus Gilib.) в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету. На основі багаторічних досліджень вивчено вплив комплексного застосування регуляторів росту і мікродобрив на ріст та розвиток собачої кропиви п’ятилопатевої (Leonurus quinquelobatus Gilib.), оцінено їх вплив на продуктивність і якість лікарської сировини в умовах Полісся України. На основі вивчення біологічних особливостей показано можливість вирощування нетрадиційної лікарської культури – собачої кропиви п’ятилопатевої (Leonurus quinquelobatus Gilib.) – в умовах Полісся України для отримання стабільного врожаю і високого вмісту ефірної олії в надземній масі.

Title in English

INTRODUCTION STUDIES OF LEONURUS QUINQUELOBATUS GILIB. IN TERMS OF POLISSІA OF UKRAINE

English abstract

The article presents the results of studies on the study of ecological and biological features of Leonurus quinquelobatus Gilib. under conditions of a botanical nursery of the Zhytomyr National Agroecological University. On the basis of many years of research, the influence of the complex application of growth regulators and microfertilizers on the growth and development of Leonurus quinquelobatus Gilib. has been studied, their influence on the productivity and quality of medicinal raw materials under the conditions of Polissіa of Ukraine has been evaluated. Cultivation of medicinal plants is one way of preserving the natural population of species, providing the required amount of raw materials for the needs of the pharmaceutical industry, replenishing the species diversity of medicinal plants through the use of rare and endangered species, and the introduction of promising species of adventitious species. The growth-stimulating activity of the Zircon growth regulator, which was included in the “State Catalog of Pesticides and Agrochemicals Permitted for Use on the Territory of Ukraine”, was studied for the treatment of vegetative plants. On the basis of the study of biological characteristics, the possibility of growing an unconventional medicinal crop of Leonurus quinquelobatus Gilib. in the conditions of Polissіa of Ukraine is shown in order to obtain a stable crop and high content of essential oils in the aboveground mass. Increasing the yield of biomass of Leonurus quinquelobatus Gilib. and improving the quality of the raw material provides a two-fold application of the Zircon growth regulator at a rate of consumption of 35 milliliter per hectare (first year of vegetation) + 50 milliliter per hectare (from the second year of vegetation) or the combined use of zircon with a rate of consumption 35 milliliter per hectare (the first year of vegetation) and microfertilizer Ferovit and Citovit with a rate of consumption of 400 ml/ha in the second year of vegetation. The use of two-fold processing by the growth regulator Zircon of vegetative plants of doggy nettle in the first and second years of vegetation leads to an increase in the yield of biomass by 34-45% and the content of extractives by 10-11%. Comprehensive application of the Zircon growth regulator in the first year of the vegetation of the dog nettle of five-meadow and microfertilizer Ferrovit and Citovit in the second year contributed to an increase in the yield of medicinal raw materials by 32-34%, the content of extractives remained at the control level. The dynamics of yield, content and component composition of essential oils in the raw material of Leonurus quinquelobatus Gilib. and the prospects of growing these cultures of Polissіa of Ukraine have been investigated.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: собача кропива п’ятилопатева, посів, плоди, насіння, коренева система, пагін, регулятор росту, врожайність, Leonurus quinquelobatus Gilib., crops, seeds, root system, shoot, growth regulator, yield
УДК: 633.888:631.816 (477.42)
Бібліографічний опис: Інтродукційні дослідження собачої кропиви п’ятилопатевої (Leonurus Quinquelobatus Gilib.) в умовах Полісся України / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4(80). – С. 3-9.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2017 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2017
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 22 Жов 2018 11:17
Останні зміни: 22 Жов 2018 11:20
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11685
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року